Platform Rosa blog

22 november 2009

Bijeenkomst Kritiek over links en populisme

Filed under: Aankondigingen,Populisme en Rechts-extremisme — platformrosa @ 12:34 34

Op vrijdag 11 december discussieert Kritiek over Een links antwoord op het hedendaagse populisme.

Als jaarboek is het ons doel om wetenschappelijke analyse en politieke praktijk bij elkaar te brengen. Zeker wat betreft de kwestie ‘Wilders’ en populisme in het algemeen zijn politici wat bang om hun vingers te branden. Misschien dat een gedegen analyse hun bij duidelijker uitspraken kan helpen.

Peter Achterberg (als socioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit) zal een analyse geven van het succesvolle economische populisme van o.a. de Partij voor de Vrijheid en de daarmee verbonden verrechtsing van de arbeidersklasse.

Merijn Oudenampsen (verbonden aan het project Design Negation, Jan van Eyck-academie) zal spreken over de vormgeving van ‘het volk’ en het gebruik van een populistisch discours.

Vervolgens gaan beide sprekers met elkaar en het publiek in debat over de vraag: hoe moet links het populisme een weerwoord bieden?

Het volgende nummer van Kritiek zal uitgebreid aandacht besteden aan het fenomeen populisme. Beide sprekers op deze bijeenkomst zullen aan deze uitgave een bijdrage leveren.

Aanvang: 15.00 uur.
Locatie: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Cruquiusweg 31, Amsterdam. Meld je van tevoren even aan via redactie@jaarboekkritiek.nl

Advertenties

12 juni 2009

De SP-uitslag nader beschouwd

Filed under: Buitenland,Populisme en Rechts-extremisme,Socialisme — platformrosa @ 12:05 05

De uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn door verschillende linkse weblogs besproken. Peter Storm gaat hier en hier in op de nederlaag van links en winst van rechts bij deze verkiezingen. De Internationale Socialisten bekritiseren links in Nederland voor het gebrek aan strijd tegen Wilders die oorzaak was van de nederlaag. Offensief legt de nadruk op de falende ‘minder brussel’ campagne van de SP, net als Leo de Kleijn.

De SP heeft bij de afgelopen verkiezingen een stevige dreun gekregen. Zeker, ten opzichte van 2004 werd een minieme winst geboekt, maar de populariteit van 2006 en begin 2007 is voor meer dan de helft verdampt. Daar heeft natuurlijk de niet aflatende stroom incidenten, beginnend met de kwestie-Yildirim, aan bijgedragen. Een wethouder in Schiedam ging met het grootste deel van zijn fractie op eigen titel verder, een Statenlid werd geroyeerd vanwege zijn weigering om de afdrachtregeling te respecteren, in Utrecht, Heerlen, Enkhuizen, Velsen, Dronten, Deventer, Zandvoort, Nieuwegein en elders stapten raadsleden op, hun zetel meenemend. Dat draagt niet bij aan het beeld van een sterke, eensgezinde partij. Natuurlijk heeft Agnes Kant (nog) niet het charisma en de uitstraling van Jan Marijnissen.

Al deze facetten dragen bij. Maar de belangrijkste reden van het verlies ligt aan de partij zelf: de eeuwige twijfel tussen enerzijds fundamentele kritiek willen leveren en anderzijds binnen de marges van het kapitalisme willen blijven. De angst om potentiële Wilders-aanhangers voor het hoofd te stoten – voor een belangrijk deel geen racisten, maar proteststemmers – versus de angst dat Halsema en Pechtold alleen de credits krijgen voor hun harde aanpak. De wens om enerzijds over te willen komen als een betrouwbare coalitiepartner, anderzijds zich af te willen zetten tegen PvdA en CDA. De mislukte ‘Minder Brussel’-campagne is een goed voorbeeld van de spagaat waarin de SP zit. Enerzijds zich wel af willen zetten tegen Brussel (terecht natuurlijk!) maar toch de nuance willen zoeken en geen ‘onmogelijke’ eisen stellen. Het resultaat voor de SP was nog slechter dan de slechtste peiling in de afgelopen drie jaar.

De partij had er beter aan gedaan om de kansen die er lagen en nog steeds liggen te benutten. De kredietcrisis zal ook in 2009 en 2010 nog doordenderen. Veel mensen verliezen hun baan, zien hun pensioen in gevaar komen, hun beleggingshypotheek of appeltje voor de dorst verdampen, moeten doorwerken tot hun 67 en zien tegelijkertijd bezuingingen op zich afkomen. De partij moet een duidelijke keuze maken en het socialisme als alternatief vooropstellen. Zich niet beperken tot lapmaatregelen op korte termijn, maar vooral duidelijk maken dat het kapitalisme failliet is en vervangen moet worden door het socialisme. Dus een ‘Meer Socialisme’ campagne starten in plaats van een ‘Minder Brussel’. Als de tijd er nu niet rijp voor is, dan is ze dat nooit! Juist nu zijn mensen op zoek naar een alternatief, maar als de SP niet komt met de uitleg ‘het kapitalisme is de oorzaak en het socialisme de oplossing’ dan heeft Wilders’ uitleg ‘de islam is het probleem en het in de knieën schieten van querulanten de oplossing’ kans van slagen.

De SP moet ophouden met halfslachtige internetpetities zoals ’65 blijft 65′ die geen zoden aan de dijk zetten en slechts een waterig aftreksel zijn van een echte actie. Waar is de tijd gebleven dat de SP de partij kon mobiliseren, gedurende bijna een jaar lang, om een multinational als Ikea op de knieën te dwingen?

Samengevat: om de neergang van de SP te stoppen, moet de koers gewijzigd worden. De SP moet zich weer opwerpen als fundamenteel alternatief voor het kapitalisme. Daar hoort bij dat de SP nadrukkelijk keuzes maakt en de hele partij mobiliseert voor dit doel. Niet de kritiek focussen op een deelterrein, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, maar uitzoomen en de partij in stelling brengen voor een alternatief: het socialisme. Dat is de enige uitweg uit de crisis waar de partij zich in bevindt.

28 augustus 2008

Woensdag gehaktdag!

Filed under: Populisme en Rechts-extremisme — platformrosa @ 1:56 56

Die reclameleus stamt nog uit de tijd dat de slager op woensdag zijn restje vlees van het weekend verwerkte tot gehakt en dit in de aanbieding deed. Zuinig en sober als de Nederlanders in de jaren ’50 waren, werd het al snel een traditie om op woensdag gehakt te eten, natuurlijk met gekookte aardappels en spruitjes. Inmiddels eten nog maar weinig mensen altijd gehakt op woensdag. Echter, als het aan Rita Verdonk ligt, wordt ‘woensdag gehaktdag’ wettelijk – of liever nog, per decreet – vastgelegd. Net als een verbod op het nemen van meer dan één koekje bij de thee.

In het actualiteitenprogramma Knevel en van den Brink van 26 augustus 2008 verkondigde Rita Verdonk zonder gene dat het ze het ‘oer-Hollandse gebruik’ om elkaar de hand te schudden, wettelijk vast wilde leggen. Dit als reactie op Mohammed Enait die niet werd aangenomen in een functie bij de Rotterdamse Sociale Dienst omdat hij op religieuze gronden geen vrouwen de hand mag schudden. Verdonk is ervaringsdeskundige in deze, en vindt dat een moslim niet mag volstaan met een respectvolle buiging. Nee, handen moeten er geschud worden! En blijf van die koektrommel af!

Het optreden van Verdonk bij Knevel en van den Brink was ronduit stuitend, ook al zal ook Enait weinig sympathie opgeroepen hebben in het debat. Zeker, het schudden van de hand is een teken van onderling respect. De in het Zuid-Oosten gebruikelijke buiging ook, net als het tegen elkaar houden van de vuist in sommige jongerenculturen. Maar in bepaalde stromingen in de Islam, Jodendom, en Boedhisme is het schudden van de hand van iemand van de andere sekse juist een teken van disrespect.

Waarom die onverdraagzaamheid van Verdonk? Waarom niet onderkennen dat anderen anders zijn, en dat respecteren? Ik ben niet religieus, maar mijn protestantse collega wel, en daarom houd ik even vijf tellen mijn mond als hij voor de lunch een gebed wil uitspreken. Dat is simpelweg een teken van fatsoen en respect. Maar Verdonk is niet geïnteresseerd in fatsoen, ze wil slechts verdeeldheid zaaien en op een eng-nationalistische en conservatieve manier andersdenkenden en -gedragenden in het verdomhoekje zetten. Naast de ‘zich niet aan willen passende’ moslims is ook de aanval geopend op het ‘langharige werkschuw krakerstuig’ en straks zullen ongetwijfeld de ‘profiterende en luie’ werklozen en arbeidsongeschikten volgen.

13 januari 2008

Elf arrestaties wegens Wilders-poster

Filed under: Populisme en Rechts-extremisme — platformrosa @ 6:31 31

Op 12 en 13 januari zijn in totaal elf arrestaties verricht in Amsterdam wegens het verspreiden van onderstaande poster.

Anti-Wildersposter

Nee, het was niet Phillip Morris dat klaagde over schending van hun copyright. De politie heeft de activisten (leden van de Internationale Socialisten, maar ook GroenLinks Kamerlid Tofik Dibi) opgepakt vanwege smaad. Wilders zou, volgens de website van de IS, persoonlijk een klacht hebben ingediend. Op dezelfde website zegt Pepijn Brandon, lid van de IS en een van de arrestanten: “Het is absurd dat juist een politicus die dagelijks grove beledigingen uit tegen een hele bevolkingsgroep en zich hierbij beroept op de vrijheid van meningsuiting, op deze manier ons de mond probeert te snoeren.”

Hoogst opmerkelijk dat linkse actievoerder gearresteerd worden omdat ze Wilders een extremist noemen. Wilders zelf zei onder andere over Moslims:

“Nederland staat aan de vooravond van een ‘tsunami van islamisering’. Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en criminaliteit en overlast veroorzaken, ook op het platteland. Hun intolerante en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken in het hart, in onze identiteit.”

over de Koran:

“Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek. Genoeg is genoeg.”

Wilders’ partijgenoot Hero Brinkman over de Antillen:

“Die politici daar, die deugen niet. Het is een stelletje rovers. Iedereen denkt het, maar niemand zegt het. We hebben ze verwend en daardoor zijn het uitvreters geworden. We moeten ze niet over de bol blijven aaien en met een zakje geld aankomen.”

Dat valt kennelijk allemaal onder de ‘vrijheid van meningsuiting’ in Nederland. Maar o wee als je het waagt om zo iemand van extremisme te beschuldigen…

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.