Platform Rosa blog

27 maart 2010

Henk Sneevliet herdenking

Filed under: Aankondigingen,Gastposting — platformrosa @ 11:57 57

Spijkenisse, februari 2010

Aan alle belangstellenden,

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkings­bijeenkomst op ‘WESTERVELD’, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985HG Driehuis nh, tel: 0255514843. Dit jaar vindt de herdenking plaats op zondag 11 april.

Tentoonstelling in Shanghai over Henk Sneevliet en China

Op 27 juni 2009 vlogen Ger Groenenboom, Els de Winter en Dick de Winter naar Shanghai. We waren uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn, net als de familie Bart Santen, Ellen Santen en Bob de Wilde en een tweehoofdige afvaardiging van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) uit Amsterdam. Op 29 juni werd de tentoonstelling Sneevliet en China geopend. Ook waren enkele afgevaardigden van de Nederlandse ambassade aanwezig. De directeur van het museum, partijafgevaardigden, Bart Santen en Marien van der Heijden van het IISG hielden een toespraak. De tentoonstelling was fraai vorm gegeven. De vele Chinese bezoekers toonden een grote belangstelling. In aansluiting op de opening werd een seminar gehouden waar o.a. Ellen Santen en Dick de Winter het woord voerden. Een aantal dagen daarna werden we op uitnodiging van het museum op verschillende historische plaatsen waar ook Henk Sneevliet aanwezig is geweest, rondgeleid.

Op de bijeenkomst in IJmuiden in De Dwarsligger zullen foto’s aanwezig zijn. Dan is er ook gelegenheid om verder over de reis te spreken.

Zondag 11 april. Als u met de trein van 10.46 uur uit Haarlem komt, wordt u om 10.58 uur op station Driehuis afgehaald. Bij vertraging: bel s.v.p. 06 15473369. Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet. Bij het monument staan, zoals altijd, enkele stoelen klaar.

Na de bloemlegging vertrekken we gezamenlijk per auto naar ‘DE DWARSLIGGER’, Planetenweg 338, 1974BP, IJmuiden, tel: 0255512725. We drinken daar een kopje koffie of thee (met cake en slagroom) en natuurlijk heeft U gelegenheid vrienden en bekenden te ontmoeten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om daar niet te roken?

Kunnen we dit jaar weer rekenen op een kleine bijdrage voor de bloemen op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “bloemen”.

Van ons laatste gedenkboek uit 2002 ‘Wij moesten door …’ zijn nog ongeveer 350 exemplaren over. Om uit de kosten te komen is het van belang dat er nog flink verkocht wordt. Wilt u ons daarbij helpen? De prijs is € 5. Als ieder van ons een aantal exemplaren koopt dan schieten we aardig op. Cadeautip: geef een exemplaar aan een vriend(in), een familielid, een geïnteresseerde, een bibliotheek. Heus, er zijn meer mogelijkheden dan u denkt!

In de Dwarsligger liggen de boeken voor € 5 klaar. Help ons, u steunt daarmee ons comité. Bestellen kan ook. Stort € 7,50 (dat is inclusief verzenden) op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “boek” en wij zenden het u zo snel mogelijk toe.

Op 25 februari 2008 werd de Februaristaking herdacht. Ron Blom heeft namens ons comité bloemen gelegd bij de “Dokwerker”.

De kas moet nog over 2009 gecontroleerd worden. Dat gebeurt zo spoedig mogelijk. Wie meer wil weten, kan op 11 april contact opnemen met Ger Groenenboom-van Tol.

Tot ziens op zondag 11 april

Met vriendelijke groet,

Het Sneevliet Herdenkingscomité,
Ger Groenenboom-van Tol, Ron Blom, Dick de Winter.

Advertenties

22 november 2009

Bijeenkomst Kritiek over links en populisme

Filed under: Aankondigingen,Populisme en Rechts-extremisme — platformrosa @ 12:34 34

Op vrijdag 11 december discussieert Kritiek over Een links antwoord op het hedendaagse populisme.

Als jaarboek is het ons doel om wetenschappelijke analyse en politieke praktijk bij elkaar te brengen. Zeker wat betreft de kwestie ‘Wilders’ en populisme in het algemeen zijn politici wat bang om hun vingers te branden. Misschien dat een gedegen analyse hun bij duidelijker uitspraken kan helpen.

Peter Achterberg (als socioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit) zal een analyse geven van het succesvolle economische populisme van o.a. de Partij voor de Vrijheid en de daarmee verbonden verrechtsing van de arbeidersklasse.

Merijn Oudenampsen (verbonden aan het project Design Negation, Jan van Eyck-academie) zal spreken over de vormgeving van ‘het volk’ en het gebruik van een populistisch discours.

Vervolgens gaan beide sprekers met elkaar en het publiek in debat over de vraag: hoe moet links het populisme een weerwoord bieden?

Het volgende nummer van Kritiek zal uitgebreid aandacht besteden aan het fenomeen populisme. Beide sprekers op deze bijeenkomst zullen aan deze uitgave een bijdrage leveren.

Aanvang: 15.00 uur.
Locatie: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Cruquiusweg 31, Amsterdam. Meld je van tevoren even aan via redactie@jaarboekkritiek.nl

9 oktober 2009

Bijeenkomst ‘Kraken in Europa’

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 8:41 41

Onlangs verscheen het nieuwe nummer van Kritiek. Jaarboek voor Socialistische Discussie en Analyse. Met diverse artikelen besteedt dit nummer aandacht aan twee belangrijke thema’s: illegale migratie in Europa en de VS en de Europese kraakbeweging. Begin oktober zijn aan beide thema’s bijeenkomsten gewijd, op zaterdag 17 oktober is onze volgende activiteit.

Op zaterdag 17 oktober organiseert Kritiek, in samenwerking met de Grote Broek, een bijeenkomst over de kraakbeweging. Inleider is Hans Pruijt, in de jaren tachtig actief in de kraakbeweging en tegenwoordig docent aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij publiceert uitgebreid, onder meer in het nieuwste nummer van Kritiek, over de Nederlandse en Europese kraakbeweging. Ook zal vanuit de Nijmegen een betrokken spreker in gaan op de lokale situatie en wat we hier uit kunnen leren.

Aanvang: 20.30 uur.
Locatie: Grote Broek, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen.

3 mei 2009

Socialismedag SP Breda

Filed under: Aankondigingen,Socialisme — platformrosa @ 6:30 30

Op zaterdag 9 mei is wederom een editie van de jaarlijkse Socialismedag in Breda. De dag duurt van 11.00 tot 16.00 uur, wordt gehouden in gemeenschapshuis De Poelewei aan Mgr. de Vetstraat in Breda, en staat dit jaar in het teken van ‘politiek en economie’. Er zijn inleidingen over coöperaties, arbeiders-zelfbestuur, de economische visie van Karl Marx en uiteraard ook over de kredietcrisis. Ook is er een politieke markt waar informatie en materiaal van verschillende organisaties verkrijgbaar is. Deelname is, net als door de SP verzorgde lunch, gratis. Aanmelden is wenselijk in verband met de lunch, maar niet verplicht.

2 mei 2009

Presentatie Jaarboek Kritiek

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 12:21 21

In mei zal het nieuwe nummer van Jaarboek Kritiek uitkomen. Op vrijdag 29 mei 2009 zal het tweede nieuwe nummer worden gepresenteerd tijdens een feestelijke boekpresentatie op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De presentatie begint om 16.00 uur. In het Jaarboek onder andere drie bijdragen over het internationalisme van de SP, van Ron Blom, Harry Westerink, en Pepijn Brandon.

Kritiek_flyer_2009.indd

26 april 2009

Valt er wat te vieren op de dag van de arbeid?

Filed under: Aankondigingen,Gastposting — platformrosa @ 10:59 59

A) Nee, rechts wint aan kracht en dat is slecht voor de mensen met lage inkomens.
B) Ja, de eerste Doorbraak-krant is uit!

1 Mei 2009. Bijeenkomst van Doorbraak, open voor iedereen.
Lezing, debat, krantpresentatie, poëzie, muziek en feest.

Rechten voor arbeiders zijn in een lange strijd verworven, maar staan onder druk. 1 Mei is al sinds 1890 in vele landen de dag om bij deze strijd stil te staan en om het bestaan van een arbeidersbeweging te vieren. Ook in Nijmegen wil de linkse basisorganisatie Doorbraak aandacht geven aan deze dag en de vraag stellen: Valt er eigenlijk nog wel wat te vieren? Rechts(-populisme) wint immers aan kracht, onder meer door het aanwakkeren van angst voor migranten, en lijkt zelfs populair te zijn onder een flink deel van de arbeiders in Nederland.

Bob Wester van Doorbraak gaat niet alleen in op de vraag wat de sociaal-economische plannen van Geert Wilders zouden kunnen gaan betekenen voor werkenden en mensen met een uitkering in Nederland. Wester zal vooral aangeven welke dilemma`s dit voor links oplevert en aanzetten geven voor een tegenstrategie vanuit de basis. Vooraf zal historicus Ron Blom, met voorbeelden uit de geschiedenis, aantonen waarom een strijdbare en democratische arbeidersbeweging het beste middel tot ‘inburgering’ is. Zo kunnen we de actualiteit, in het licht van de geschiedenis, beter lezen.

Ook zal er feest met muziek en gedichten zijn. Het eerste nummer van de Doorbraak-krant wordt gepresenteerd door redactiemedewerker Sandor Schmits. De muziek wordt verzorgd door de ‘gitaristen uit Deventer’ en er worden gedichten vanuit de onderkant van de samenleving voorgedragen door ‘Dwarsligger’.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze avond langs te komen, met ons mee te luisteren, te praten en de komst van onze nieuwe krant te vieren!

1 Mei
Grote Broek (de Klinker)
Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen
Deur open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

16 april 2009

Laat de Rijken de Crisis Betalen

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 10:43 43

Het comité ‘Laat de Rijken de Crisis Betalen’ organiseert op 1 mei een manifestatie/demonstratie in Breda. Vanaf 19 uur staan er standjes van verschillende organisaties op het Van Coothplein. De demonstratie begint rond 19.30 uur op het Van Coothplein, zal een lus maken door de Bredase binnenstad om uiteindelijk weer op het Van Coothplein te eindigen. Aan de politieke markt voorafgaand aan de demonstratie zullen verschillende organisaties deelnemen.

Met deze actie wil het comité – een initiatief van de Bredase SP – een krachtig tegengeluid laten horen tegen de heersende politieke opvatting dat het nodig is om twee jaar langer te werken, dat het gerechtvaardigd is om de pensioenen te bevriezen en de premies te verhogen, maar de hypotheekrenteaftrek voor miljonairs buiten beschouwing te laten; dat van werknemers een loonoffer wordt verwacht, maar dat aan de bonussen aan de top niet wordt getornd.

Logo Laat de Rijken de Crisis Betalen

Het comité is geïnspireerd door het nummer ‘Laat de rijken de crisis betalen’ van Drukwerk uit 1982. Het comité eist, dat de rekening van de kredietcrisis gelegd wordt bij degenen die mede-veroorzaker zijn. Men wil geen verhoging van de AOW-leeftijd, geen bezuinigingen op de zorg en de zorgtoeslag, en geen loonoffers voor de gewone werknemers.

Als alternatieven wil men onder andere herinvoering van de hoogste belastingschijf van 72% voor inkomens boven 200.000 euro, herinvoering van de vermogensbelasting op al het vermogen boven de 1.000.000 euro, een belasting van 100% op bonussen bij banken die met staatssteun overeind worden gehouden en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor hypotheken boven de 500.000 euro.

Om te mobiliseren voor de demonstratie zal het comité onder andere 10.000 flyers en 250 posters in Breda verspreiden. Geïnteresseerden kunnen materiaal bestellen via de website www.laatderijkendecrisisbetalen.nl. Het comité hoopt dat het initiatief ‘landelijk uitwaaiert’ en dat er op meer plaatsen demonstraties en andere acties worden georganiseerd.

18 maart 2009

Henk Sneevliet herdenking

Filed under: Aankondigingen,Gastposting — platformrosa @ 4:15 15

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkings-bijeenkomst op ‘WESTERVELD’, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985HG Driehuis nh, tel: 0255514843.
Dit jaar zal de herdenking plaatsvinden op zondag 5 april.

Bij de vorige herdenking waren heel wat belangstellenden aanwezig. Daar zijn we blij om. Het was ook een bijzondere herdenking. Dat kwam door de aanwezigheid van de Chinese delegatie van het museum uit Shanghai waar een tentoonstelling over Henk Sneevliet wordt voorbereid. Door Li Yuzhen werd bij het monument in het Engels een rede uitgesproken. De directeur van het museum sprak ons toe in het Chinees waarbij een tolk vertaalde. Ellen Santen, Bob de Wilde, Henk Smeets en ons Sneevliet Herdenkingscomité waren de delegatie in Nederland zo veel mogelijk behulpzaam bij de uitvoering van hun plan bezoeken af te leggen en informatie over Sneevliet in te winnen.

Zondag 5 april. Als u met de trein van 10.46 uur uit Haarlem komt, wordt u om10.58 uur op station Driehuis afgehaald. Bij vertraging: bel s.v.p. 06 15473369. Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet. Bij het monument staan, zoals altijd, enkele stoelen klaar. Na de bloemlegging vertrekken we per auto naar ‘DE DWARSLIGGER’, Planetenweg 338, 1974BP, IJmuiden, tel: 0255512725. We drinken daar een kopje koffie of thee (met cake en slagroom) en natuurlijk heeft U gelegenheid vrienden en bekenden te ontmoeten. Foto’s van het bezoek van de delegatie uit Shanghai worden daar tentoongesteld. Wilt u zo vriendelijk zijn om daar niet te roken?

Kunnen we dit jaar weer rekenen op een kleine bijdrage voor de bloemen op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “bloemen”?

Van ons laatste gedenkboek ‘Wij moesten door …’ zijn nog 500 exemplaren over. Om uit de kosten te komen is het van belang dat er nog flink verkocht wordt. Wilt u ons daarbij helpen? Na zeven jaar verlagen we de prijs tot € 5. Als ieder van ons een aantal exemplaren koopt dan schieten we aardig op. Cadeautip: geef een exemplaar aan een vriend(in), een familielid, een geïnteresseerde, een bibliotheek. Heus, er zijn meer mogelijkheden dan u denkt! In de Dwarsligger liggen de boeken voor € 5 klaar. Help ons, u steunt daarmee ons comité. Bestellen kan ook. Stort € 7,50 (dat is inclusief verzenden) op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “boek” en wij zenden het u zo snel mogelijk toe.

Tot ziens op zondag 5 april
Met vriendelijke groet,
Het Sneevliet Herdenkingscomité,
Ger Groenenboom-van Tol, Ron Blom, Dick de Winter

Zondag 21 maart “Dag tegen Racisme” in De Melkweg

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 4:11 11

De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot jaarlijkse internationale dag tegen racisme. Sinds 1992 organiseert de stichting Nederland Bekent Kleur activiteiten rond deze datum. De dag komt dit jaar op een moment dat de extreemrechtse PVV in peilingen de grootste partij is en de Nederlandse regering overweegt om de komende antiracismeconferentie van de VN te boycotten. Kom daarom komende zondag 22 maart ook naar de “Dag tegen Racisme” in De Melkweg in Amsterdam. De bijeenkomst is onderdeel van een Europese
actieweek rond de VN-dag in 43 landen.

Racisme: mening of misdaad?

Zondag zijn er van 14 uur tot 18 uur debatten, optredens en films in de zalen van De Melkweg aan het Amsterdamse Leidseplein. Er is ondermeer een debat met de titel “Racisme: mening of misdaad?” en een optreden van cabaretier Hakim. Ook is er aandacht voor het belang van de VN-conferentie tegen racisme die in april in Geneve is.

Aan de Dag tegen Racisme werken mee:

– Ahmed Marcouch (stadsdeelvoorzitter Slotervaart)
– Barryl Biekman (Land. Platform Slavernijverleden)
– Edwin Huizing (directeur Vluchtelingenwerk)
– Els Lucas (advocaat in zaak tegen Wilders)
– Francisco van Jole (columnist De Leugen Regeert)
– Malou van Hintum (journalist De Volkskrant)
– Mohamed Rabbae (Oud-Tweede Kamerlid GroenLinks)
– Peter Rehwinkel (Eerste Kamerlid PvdA)
– Rene Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur)
– Theo de Roos (hoogleraar strafrecht)

– Cabaret: Hakim (van de show Achmed van Oranje).
– Dichters: Krijn-Peter Hesselink, Achmed Khabbazeh
– Films: Die Welle en “Loos Alarm: Islamofobie”.

De toegang tot De Melkweg is gratis. Maar vooraf reserveren is noodzakelijk. Meer informatie op:
www.NederlandBekentKleur.nl

7 februari 2009

Demonstreer mee tegen de PVV!

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 2:34 34

Hieronder een oproep voor een protest tegen Wilders’ PVV op maandag 16 februari 2009 in Waddinxveen van Doorbraak.

—————————–
Demonstreer mee tegen de PVV!

Op maandag 16 februari 2009 organiseert de extreem-rechtse PVV in de Zuid-Hollandse gemeente Waddinxveen een bijeenkomst om “in discussie” te gaan met de eigen achterban. Ook Geert Wilders zal van de partij zijn. Wij organiseren een tegenprotest, met lawaai en toespraken. Wij laten ons niet weerhouden door de slachtofferrol die de PVV zichzelf zo graag aanmeet. Wij komen juist op voor de slachtoffers van de politiek waar die partij voor staat. Niet alleen migranten lijden onder de voortdurende racistische en discriminerende aanvallen, ook voor alle andere mensen aan de onderkant van de samenleving heeft de partij weinig goeds in petto. De PVV is een keiharde neo-liberale partij die het minimumloon af wil schaffen en rijken rijker en de armen armer wil maken. Ook wil de PVV morrelen aan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen: men wil het recht op abortus inperken. Wij roepen iedereen op, “allochtonen” en “autochtonen”, om zich niet tegen elkaar uit te laten spelen en samen te ijveren voor een samenleving zonder racisme, nationalisme en religieus fundamentalisme.

De bijeenkomst van de PVV vindt plaats in het centrum van Waddinxveen, in zaal Het Trefpunt op de Stationsstraat. Dat ligt slechts op 50 meter van het treinstation Waddinxveen dat aan de lijn Gouda – Alphen aan den Rijn ligt. Bij dat station verzamelen we om 18:15 uur. Let op, Waddinxveen heeft twee stations. Stap niet uit bij station Waddinxveen Noord. Komt allen!

Anti-Fascistische Aktie (AFA), Doorbraak, Offensief, AAGU

De tekst van de folder die we ter plekke uit zullen delen:

Zeg nee tegen de PVV!

Vanavond vindt hier in Waddinxveen een bijeenkomst plaats van de PVV van Geert Wilders. Hij wil “in discussie” met zijn achterban. Wij staan eveneens hier, maar dan om een geluid tegen het gedachtegoed van de extreem-rechtse PVV te laten horen. We weigeren ons de mond te laten snoeren door het zelf aangemeten slachtofferschap van Wilders.

Afschaffen minimumloon
De PVV kenmerkt zich door een keihard neo-liberaal, racistisch en vrouwonvriendelijk programma. Men zegt op te komen voor de gewone man en vrouw, maar steunt vooral de werkgevers en hogere inkomensgroepen. Zo wil de PVV het minimumloon afschaffen, sociale voorzieningen en verworvenheden afbreken, iedereen evenveel belasting laten betalen en de flexibilisering van de arbeid bevorderen. De PVV is er op uit om de armen armer en de rijken rijker te maken.

Discriminatie
De PVV maakt voorts op grove wijze stemming tegen migranten, vluchtelingen, en vooral Antilliaanse Nederlanders en moslims door hen te criminaliseren als “profiteurs”, “fraudeurs” en “terroristen” met “een achterlijke cultuur”. Ook wil de partij een verbod op immigratie van niet-westerse migranten. Dat komt feitelijk neer op onderscheid maken op basis van huidskleur, en dat is discriminatie en in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. De PVV roept ook op om de koran en nieuwe islamitische gebedshuizen en scholen te verbieden. Dat komt neer op het afschaffen van de vrijheid van godsdienst die is vastgelegd in de grondwet. De PVV is bezig om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten en lijkt uit op een burgeroorlog. De partij maakt onderdeel uit van het probleem, in plaats van de oplossing.

Tegen vrouwenrechten
Wilders doet alsof hij opkomt voor de rechten van vrouwen en homo’s. Hij zegt homohaat en geweld van moslimmannen tegen hun vrouwen te veroordelen. Maar het gaat hem daarbij uitsluitend om het aanvallen van moslims. Want voorstellen om migrantenvrouwen een zelfstandige verblijfsvergunning te geven steunt de PVV niet. De partij zegt verder niets over het feit dat vrouwenmishandeling ook veel voorkomt in “autochtone” kringen, en dat afkeuring van homoseksualiteit ook in sommige rechtse en christelijke kringen nog schering en inslag is. De PVV wil ook de mogelijkheden voor het plegen van een abortus sterk inperken.

Verbodspartij
De PVV is intern ondemocratisch en buitengewoon hiërarchisch georganiseerd. Vrijwel alle macht berust bij Wilders, het enige lid van de PVV. Zijn “achterban” mag hier vanavond op komen draven om zijn partij enige schijn van legitimiteit te kunnen verlenen, maar verder dient men zich koest te houden: Wilders bepaalt zelf wel wat hij wil. De PVV heeft verder de mond vol van de vrijheid van meningsuiting. Maar de partij wil politieke tegenstanders de mond snoeren, subsidies afnemen, laten ontslaan of het land uitschoppen. De partij wil werkelijk alles wat haar niet zint verbieden. Dat heeft niets meer met vrijheid te maken. Dat riekt naar dictatoriale opvattingen. Wij roepen iedereen op, “allochtonen” en “autochtonen”, om zich niet tegen elkaar uit te laten spelen en samen te ijveren voor een samenleving zonder racisme, nationalisme en religieus fundamentalisme.

Anti-Fascistische Aktie (AFA), Doorbraak, Offensief, AAGU

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.