Platform Rosa blog

26 april 2009

Valt er wat te vieren op de dag van de arbeid?

Filed under: Aankondigingen,Gastposting — platformrosa @ 10:59 59

A) Nee, rechts wint aan kracht en dat is slecht voor de mensen met lage inkomens.
B) Ja, de eerste Doorbraak-krant is uit!

1 Mei 2009. Bijeenkomst van Doorbraak, open voor iedereen.
Lezing, debat, krantpresentatie, poëzie, muziek en feest.

Rechten voor arbeiders zijn in een lange strijd verworven, maar staan onder druk. 1 Mei is al sinds 1890 in vele landen de dag om bij deze strijd stil te staan en om het bestaan van een arbeidersbeweging te vieren. Ook in Nijmegen wil de linkse basisorganisatie Doorbraak aandacht geven aan deze dag en de vraag stellen: Valt er eigenlijk nog wel wat te vieren? Rechts(-populisme) wint immers aan kracht, onder meer door het aanwakkeren van angst voor migranten, en lijkt zelfs populair te zijn onder een flink deel van de arbeiders in Nederland.

Bob Wester van Doorbraak gaat niet alleen in op de vraag wat de sociaal-economische plannen van Geert Wilders zouden kunnen gaan betekenen voor werkenden en mensen met een uitkering in Nederland. Wester zal vooral aangeven welke dilemma`s dit voor links oplevert en aanzetten geven voor een tegenstrategie vanuit de basis. Vooraf zal historicus Ron Blom, met voorbeelden uit de geschiedenis, aantonen waarom een strijdbare en democratische arbeidersbeweging het beste middel tot ‘inburgering’ is. Zo kunnen we de actualiteit, in het licht van de geschiedenis, beter lezen.

Ook zal er feest met muziek en gedichten zijn. Het eerste nummer van de Doorbraak-krant wordt gepresenteerd door redactiemedewerker Sandor Schmits. De muziek wordt verzorgd door de ‘gitaristen uit Deventer’ en er worden gedichten vanuit de onderkant van de samenleving voorgedragen door ‘Dwarsligger’.

Wij nodigen iedereen van harte uit om deze avond langs te komen, met ons mee te luisteren, te praten en de komst van onze nieuwe krant te vieren!

1 Mei
Grote Broek (de Klinker)
Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen
Deur open 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

Advertenties

20 april 2009

Brochures voor Dummies

Filed under: Welkom en spelregels — platformrosa @ 1:40 40

Aangezien de website van Platform Rosa op Tomaatnet gaat verdwijnen (wegens het niet langer hosten van websites door de SP) zijn langzamerhand alle onderdelen hiervan overgeheveld naar dit blog. In het bijzonder de boekbesprekingen, de SP-documenten, en nu ook de brochures.
Planeconomie voor Dummies Russische Revolutie voor Dummies

16 april 2009

Laat de Rijken de Crisis Betalen

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 10:43 43

Het comité ‘Laat de Rijken de Crisis Betalen’ organiseert op 1 mei een manifestatie/demonstratie in Breda. Vanaf 19 uur staan er standjes van verschillende organisaties op het Van Coothplein. De demonstratie begint rond 19.30 uur op het Van Coothplein, zal een lus maken door de Bredase binnenstad om uiteindelijk weer op het Van Coothplein te eindigen. Aan de politieke markt voorafgaand aan de demonstratie zullen verschillende organisaties deelnemen.

Met deze actie wil het comité – een initiatief van de Bredase SP – een krachtig tegengeluid laten horen tegen de heersende politieke opvatting dat het nodig is om twee jaar langer te werken, dat het gerechtvaardigd is om de pensioenen te bevriezen en de premies te verhogen, maar de hypotheekrenteaftrek voor miljonairs buiten beschouwing te laten; dat van werknemers een loonoffer wordt verwacht, maar dat aan de bonussen aan de top niet wordt getornd.

Logo Laat de Rijken de Crisis Betalen

Het comité is geïnspireerd door het nummer ‘Laat de rijken de crisis betalen’ van Drukwerk uit 1982. Het comité eist, dat de rekening van de kredietcrisis gelegd wordt bij degenen die mede-veroorzaker zijn. Men wil geen verhoging van de AOW-leeftijd, geen bezuinigingen op de zorg en de zorgtoeslag, en geen loonoffers voor de gewone werknemers.

Als alternatieven wil men onder andere herinvoering van de hoogste belastingschijf van 72% voor inkomens boven 200.000 euro, herinvoering van de vermogensbelasting op al het vermogen boven de 1.000.000 euro, een belasting van 100% op bonussen bij banken die met staatssteun overeind worden gehouden en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor hypotheken boven de 500.000 euro.

Om te mobiliseren voor de demonstratie zal het comité onder andere 10.000 flyers en 250 posters in Breda verspreiden. Geïnteresseerden kunnen materiaal bestellen via de website www.laatderijkendecrisisbetalen.nl. Het comité hoopt dat het initiatief ‘landelijk uitwaaiert’ en dat er op meer plaatsen demonstraties en andere acties worden georganiseerd.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.