Platform Rosa blog

28 maart 2009

Kredietcrisis en recessie

Filed under: Gastposting — platformrosa @ 3:01 01

De AOW-leeftijd kan en moet omlaag en niet omhoog
Onze pensioenen moeten geïndexeerd blijven


Kredietcrisis en recessie

Het is crisis. De Amerikaanse vice-president Biden zei onlangs: “De problemen zijn groter dan we dachten en het wordt nog erger.” Alom worden vergelijkingen gemaakt met de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat was een tijd van grote en lange crisis, met verschrikkelijke werkloosheid en grote armoede. Een tijd van onzekerheid en uitzichtloosheid voor velen. Een tijd van steun en van betuttelend stempelen. Een tijd waarin kostbaar voedsel op grote schaal werd vernietigd vanwege de ‘overproductie’. Een tijd van arbeidersstrijd, maar ook van opkomend fascisme. De tijd van het Jordaan-oproer en de opkomst van de NSB.

Het is nog lang niet zeker of de huidige recessie of depressie even erg zal worden als die van de jaren dertig en even lang zal gaan duren. In de jaren dertig daalde de industriële productie met de helft in de grootste twee industriestaten van dat moment, de Verenigde Staten en Duitsland. Bijna een derde van de arbeiders in die landen werd werkloos. Overigens was de recessie in de VS en in Duitsland al voor de beurskrach van oktober 1929 ingezet. Dat was ernstig, want de VS waren in die tijd goed voor de helft van de industriële wereldproductie. Ondanks de New Deal van de jaren dertig was de Amerikaanse regering niet in staat een einde aan de crisis te maken. Volgens de econoom J.K.Galbraith kwam er pas een eind aan de Grote Depressie met de mobilisaties van de jaren veertig.

Nu is het weer crisis. De kredietcrisis heeft snel de ‘reële’ economie geraakt en de echte en voorspelde werkloosheidscijfers voor dit jaar en volgende jaren vliegen je om de oren. Door de recessie worden ook de overheidsfinanciën geraakt, want het begrotingstekort en de staatsschuld dreigen snel op te lopen.

Overal worden discussies gevoerd over hoe de crisis het best en snelst bestreden kan worden en welke maatregelen er moeten worden genomen. Zoals altijd proberen de werkgevers en de regering de kosten van de crisis af te wentelen op de ‘gewone man’, dat wil zeggen op de mensen die juist niet de crisis veroorzaakt hebben. Tegelijkertijd worden er honderden miljarden belastinggeld gegeven aan banken en bedrijven die de crisis hebben veroorzaakt en dat dan zonder deze instellingen daadwerkelijk te nationaliseren en onder democratische controle te brengen. Dat is een recept voor nieuwe drama’s in de nabije toekomst. Intussen gaat het uitdelen van bonussen schaamteloos door.

Pensioenen en AOW

Een van de kwesties die al langere tijd in discussie was – in verband met de ‘dreigende vergrijzing’ – is de verhoging van de AOW-leeftijd. Nu de pensioenfondsen (die zo’n €600 miljard beheren) vele miljarden van onze premies hebben verkwanseld in louche financiële constructies, samen met criminele speculanten en incompetente bankdirecties, wordt de discussie over de AOW-leeftijd en de economische draagkracht van de AOW weer nieuw leven in geblazen. Moeten we straks doorwerken tot 67 jaar, omdat het anders allemaal ‘onbetaalbaar’ wordt? Moet de AOW leeftijd langzaam omhoog? Hoe waardevast blijft de AOW als de pensioenen niet meer geïndexeerd worden? Hoeveel zijn de pensioenen al gedaald door de omschakeling van eindloon naar middelloon? En moeten de lonen lange jaren op de nullijn? De AOW-uitkering is al zo laag, moet die nog verder dalen? Moeten we onze collega’s van TNT achterna?

Helaas wordt er binnen de vakbeweging veel te weinig met de leden gediscussieerd over deze zaken, maar er zijn redenen genoeg om niet met deze chantage en paniekverhalen mee te gaan. Er zijn juist redenen genoeg om de AOW-leeftijd te verlagen in plaats van te verhogen. Helaas zijn de bestuurders van CNV en MHP al door de bocht gegaan. Zij vinden dat een verhoging van de AOW-leeftijd ‘bespreekbaar’ is. Daarmee doorbreken zij op schandelijke manier het vakbondsfront in de verdediging van onze verworven rechten. Het is ook hypocriet, want ouderen worden nog steeds vaak als eersten ontslagen en komen het moeilijkst weer aan het werk. Twee op de drie mannen tussen 60 en 65 jaar werken al niet meer. Tegenover CNV en MHP pleit Harrie Verbon, hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit van Tilburg juist voor het verlagen van de AOW-leeftijd. En het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt tegen een daling van de lonen. Directeur Teulings van het CPB zegt: “De lonen zijn al fors gematigd, te veel druk op extra loonmatiging is onverstandig.”

Laat de rijken de crisis betalen.

Uitgangspunt voor alle voorstellen voor de bestrijding van de (gevolgen van de) crisis moet zijn: ‘Laat de rijken de crisis betalen’. De crisis is immers veroorzaakt door het kapitalisme en niet door de werknemers. Een van de belangrijke achtergronden van de huidige kredietcrisis en de recessie is juist dat in de afgelopen decennia het loonaandeel van de werknemers (lonen en uitkeringen) in het bruto nationaal product aanzienlijk is gedaald. Hun koopkracht werd aangevuld met leningen en schulden, maar die zeepbel is dus nu doorgeprikt.
Een van de argumenten om de AOW-leeftijd te verlagen, is de strijd tegen de werkloosheid. Als meer mensen eindelijk eerder van hun welverdiende pensioen kunnen gaan verdienen, dan komt er meer ruimte op de arbeidsmarkt om de oplopende werkloosheid aan te pakken.
De belangrijkste reden om de AOW-leeftijd te verlagen is dat de meeste mensen de afgelopen decennia steeds harder moesten gaan werken en dat er nog steeds veel zwaar werk bestaat. Er bestaan genoeg studies naar de toegenomen werkdruk, de gevolgen van onregelmatige diensten en nachtwerk. Er is nog steeds veel zwaar fysiek werk en ook de psychische belasting van het werk is toegenomen. Daarom zou de AOW-leeftijd met enkele jaren omlaag moeten, natuurlijk met behoud van rechten van AOW en pensioen.
Als de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67, zoals de regering wil, dan bestaat er een grote kans dat meer oudere mensen ziek zullen worden. Dan gaan de kosten van de gezondheidszorg omhoog en waarschijnlijk kost dat meer dan de besparing op de AOW.

Is dat wel betaalbaar?

Bij de discussie over de AOW (en bij veel andere discussies) wordt altijd gezegd dat zoiets ‘onbetaalbaar’ is. Het is maar net hoe je het bekijkt. Als je de enorme verspilling van dit systeem in stand wilt houden, als je de enorme bedrijfswinsten en de superbonussen van de bankiers en managers in stand wilt houden, als je door wilt gaan met oorlogen voeren in verre landen en als je voor vele miljarden nieuwe bommenwerpers (de JSF) wilt kopen, als je idiote metrolijnen wilt aanleggen, dan is er inderdaad geen geld. Als je het er mee eens bent dat er steeds meer miljonairs en miljardairs rond lopen, dan is er inderdaad geen geld.
Maar de arbeidsproductiviteit is de afgelopen decennia gestegen en als we de economie rationeel zouden inrichten en democratisch zouden controleren, dan zal blijken dat er geld genoeg is voor sociale maatregelen, zoals het verlagen van de AOW-leeftijd en een fatsoenlijke indexering van de pensioenen. Dan zal ook blijken dat we de ene generatie niet tegen de andere hoeven op te zetten.

Keuzes maken en actie voeren

Het is altijd een kwestie van keuzes maken, ook over de vele honderden miljarden die wij ieder jaar produceren.
Laten we eens beginnen hierover de discussie te voeren binnen onze bond. Maar eerst moeten we actie voeren om de bezuinigingsplannen van de regering en de werkgevers tegen te houden. Terecht waarschuwt de FNV voor “grote sociale onrust”. Terecht ook stelt Agnes Jongerius over het verhogen van de AOW-leeftijd: “De FNV is en blijft mordicus tegen. Belangrijkste redenen: het helpt niet, het is oneerlijk en het is onwerkbaar.”
Op de barricaden dus!

Rob Gerretsen (23 maart 2009)

Advertenties

18 maart 2009

Henk Sneevliet herdenking

Filed under: Aankondigingen,Gastposting — platformrosa @ 4:15 15

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkings-bijeenkomst op ‘WESTERVELD’, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985HG Driehuis nh, tel: 0255514843.
Dit jaar zal de herdenking plaatsvinden op zondag 5 april.

Bij de vorige herdenking waren heel wat belangstellenden aanwezig. Daar zijn we blij om. Het was ook een bijzondere herdenking. Dat kwam door de aanwezigheid van de Chinese delegatie van het museum uit Shanghai waar een tentoonstelling over Henk Sneevliet wordt voorbereid. Door Li Yuzhen werd bij het monument in het Engels een rede uitgesproken. De directeur van het museum sprak ons toe in het Chinees waarbij een tolk vertaalde. Ellen Santen, Bob de Wilde, Henk Smeets en ons Sneevliet Herdenkingscomité waren de delegatie in Nederland zo veel mogelijk behulpzaam bij de uitvoering van hun plan bezoeken af te leggen en informatie over Sneevliet in te winnen.

Zondag 5 april. Als u met de trein van 10.46 uur uit Haarlem komt, wordt u om10.58 uur op station Driehuis afgehaald. Bij vertraging: bel s.v.p. 06 15473369. Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet. Bij het monument staan, zoals altijd, enkele stoelen klaar. Na de bloemlegging vertrekken we per auto naar ‘DE DWARSLIGGER’, Planetenweg 338, 1974BP, IJmuiden, tel: 0255512725. We drinken daar een kopje koffie of thee (met cake en slagroom) en natuurlijk heeft U gelegenheid vrienden en bekenden te ontmoeten. Foto’s van het bezoek van de delegatie uit Shanghai worden daar tentoongesteld. Wilt u zo vriendelijk zijn om daar niet te roken?

Kunnen we dit jaar weer rekenen op een kleine bijdrage voor de bloemen op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “bloemen”?

Van ons laatste gedenkboek ‘Wij moesten door …’ zijn nog 500 exemplaren over. Om uit de kosten te komen is het van belang dat er nog flink verkocht wordt. Wilt u ons daarbij helpen? Na zeven jaar verlagen we de prijs tot € 5. Als ieder van ons een aantal exemplaren koopt dan schieten we aardig op. Cadeautip: geef een exemplaar aan een vriend(in), een familielid, een geïnteresseerde, een bibliotheek. Heus, er zijn meer mogelijkheden dan u denkt! In de Dwarsligger liggen de boeken voor € 5 klaar. Help ons, u steunt daarmee ons comité. Bestellen kan ook. Stort € 7,50 (dat is inclusief verzenden) op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “boek” en wij zenden het u zo snel mogelijk toe.

Tot ziens op zondag 5 april
Met vriendelijke groet,
Het Sneevliet Herdenkingscomité,
Ger Groenenboom-van Tol, Ron Blom, Dick de Winter

Zondag 21 maart “Dag tegen Racisme” in De Melkweg

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 4:11 11

De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot jaarlijkse internationale dag tegen racisme. Sinds 1992 organiseert de stichting Nederland Bekent Kleur activiteiten rond deze datum. De dag komt dit jaar op een moment dat de extreemrechtse PVV in peilingen de grootste partij is en de Nederlandse regering overweegt om de komende antiracismeconferentie van de VN te boycotten. Kom daarom komende zondag 22 maart ook naar de “Dag tegen Racisme” in De Melkweg in Amsterdam. De bijeenkomst is onderdeel van een Europese
actieweek rond de VN-dag in 43 landen.

Racisme: mening of misdaad?

Zondag zijn er van 14 uur tot 18 uur debatten, optredens en films in de zalen van De Melkweg aan het Amsterdamse Leidseplein. Er is ondermeer een debat met de titel “Racisme: mening of misdaad?” en een optreden van cabaretier Hakim. Ook is er aandacht voor het belang van de VN-conferentie tegen racisme die in april in Geneve is.

Aan de Dag tegen Racisme werken mee:

– Ahmed Marcouch (stadsdeelvoorzitter Slotervaart)
– Barryl Biekman (Land. Platform Slavernijverleden)
– Edwin Huizing (directeur Vluchtelingenwerk)
– Els Lucas (advocaat in zaak tegen Wilders)
– Francisco van Jole (columnist De Leugen Regeert)
– Malou van Hintum (journalist De Volkskrant)
– Mohamed Rabbae (Oud-Tweede Kamerlid GroenLinks)
– Peter Rehwinkel (Eerste Kamerlid PvdA)
– Rene Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur)
– Theo de Roos (hoogleraar strafrecht)

– Cabaret: Hakim (van de show Achmed van Oranje).
– Dichters: Krijn-Peter Hesselink, Achmed Khabbazeh
– Films: Die Welle en “Loos Alarm: Islamofobie”.

De toegang tot De Melkweg is gratis. Maar vooraf reserveren is noodzakelijk. Meer informatie op:
www.NederlandBekentKleur.nl

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.