Platform Rosa blog

2 november 2008

Nieuw Socialisme

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 3:17 17

Er is een nieuwe loot aan de stam van socialistische weblogs, namelijk Nieuw Socialisme, een initiatief van Willem de Vroomen. We verwelkomen een kameraad in de strijd voor een betere maatschappij. Platform Rosa kan zich deels vinden in de analyse van Nieuw Socialisme, deels niet. Dat heeft te maken met de verschillende achtergronden van onze weblogs: Platform Rosa staat in de trotskistische traditie, Nieuw Socialisme heeft haar achtergronden – zo blijkt uit haar website – meer in de maoistische traditie. Dat geeft verschillen in de manier waarop je naar bepaalde ontwikkelingen kijkt; we schreven hier eerder over. Desalniettemin, ondanks onze verschillen – die we niet onder het tafelkleed schuiven, maar waar nodig bespreken – verwelkomen we een strijder voor een betere maatschappij. We hopen slechts dat Nieuw Socialisme ons op dezelfde manier tegemoet wil treden, en ons niet – de maoistische traditie navolgend – als ‘agenten van de CIA’ wegzet om daarmee de discussie tussen socialisten onderling bij voorbaat onmogelijk te maken. Daar is slechts het kapitalisme bij gebaat!

Advertenties

Blog op WordPress.com.