Platform Rosa blog

3 augustus 2008

Gastarbeid en Kapitaal

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 1:48 48

‘De massalijn’, ‘dien het volk’ zijn kenmerkende begrippen afkomstig uit het maoïstische verleden van de SP. Enerzijds staan ze positief voor het zoeken van aansluiting bij de noden en behoeften van de gewone mensen ofwel grote delen van de werknemers. Anderzijds zijn deze noties een uiting van het gebrekkige begrip van de SP en haar voorloper(s) van hoe ideologie in de maatschappij werkt. Niet alle opvattingen van de gewone mensen, de arbeidersklasse of de grote meerderheid van de bevolking zijn per definitie progressief. Nog sterker, veel van de ideeën, waarden en normen hebben zich kunnen verankeren door opvoeding, onderwijs, massacommunicatie, etc. Met andere woorden: de dominante ideeënwereld is die van de overheersende maatschappijvorm, het kapitalisme. Grote delen van de socialistische arbeidersbeweging hebben dan ook altijd veel waarde gehecht aan eigen vormen van scholing en strijd tegen reactionaire opvattingen onder de eigen achterban. Belangrijke thema’s die hierbij in het oog springen waren onder andere de positie van de vrouw, kolonialisme, nationalisme, racisme en homoseksualiteit.

Op al deze thema’s was de presentatie van de partij niet altijd even sterk. We willen daarom ook even stil staan bij de veel besproken SP-nota Gastarbeid en Kapitaal, mede naar aanleiding van de recente berichten op de website van SP-Statenlid Ron van Zeeland hierover.

Deze nota stamt uit 1983 en was een reactie op de situatie waarin migranten vooral een goedkope arbeidsbron vormden en niemand er van uit ging dat ze langer dan een paar jaar in Nederland zouden blijven. De SP was beperkt in haar analyse en bij het formuleren van een standpunt baseerde ze zich op het stalinistische ‘socialisme in één land’-model, desalniettemin constateerde de partij terecht dat deze vlees-noch-vis situatie de werkgevers goed uitkwam. Nu figureerde Gastarbeid en Kapitaal ook onlangs bij de partijdiscussie over de integratienota Een gedeelde toekomst. Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie. Velen praten er over, maar slechts weinigen hebben deze brochure echt gelezen. Er blijven dan ook enkele hardnekkige mythes voortleven.

Met terugwerkende kracht en tegen de achtergrond van de opkomst van populistisch radicaal rechts horen we steeds vaker ‘zie je wel dat we gelijk hebben gekregen’. Maar over een belangrijk voorstel uit deze nota namelijk remigratie met een terugkeerpremie horen we niets meer. Juist omdat dit volkomen achterhaald is. Op het moment van uitkomen van Gastarbeid en Kapitaal was dit wellicht nog actueel. Een deel van de migranten wilde graag terug naar hun vaderland, maar zag daar geen toekomst. De SP wilde diegenen die terugwilden in staat stellen om dat te doen. Iedereen die hier wilde blijven zou het recht (en de plicht) krijgen om als volwaardig inwoner te functioneren. Door dat te parafraseren als ‘de SP wil alle buitenlanders met een oprotpremie het land uit hebben’, de SP van racisme te betichten en zelfs her en der uit te sluiten van 1 mei-comités en dergelijke, heeft links de discussie doodgeslagen. Veel beter had men ‘internationaal socialisme’ tegenover ‘socialisme in één land’ geplaatst en dáár de partij op aangevallen!

Ook komt de zinsnede ‘aanpassen aan de Nederlandse zeden en gewoonten’ diverse malen terug in Gastarbeid en Kapitaal. Maar waar bestaan die dan uit? Zou dat iets zijn wat we nu nog gebruiken?
Wellicht baseerde Marijnissen zich in 2007 hier op bij zijn uitspraken over het opgeven van de dubbele nationaliteit van de PvdA staatssecretarissen Nebahat Albayrak en Ahmed Aboutaleb. Vele SP-kopstukken en leden lieten in afwijzende reacties weten dat ze niet mee willen gaan in een agenda die PVV-leider Geert Wilders ‘ons probeert op te dringen’ (Het Parool, 2 april 2007).

Racisme en discriminatie worden in de nota vooral voorgesteld als voortkomend uit de behoeften en nalatigheid van overheid en bedrijfsleven. Dat is juist, maar we lezen geen woord over bestrijding van racisme in de arbeidersbuurten en onder de gewone mensen zelf. Alleen een solidaire een eensgezinde optredende arbeidersklasse, die tevens opkomt voor extra onderdrukte groepen als migranten, vrouwen en homoseksuelen, is in staat om een einde te maken aan het kapitalisme. Voor socialisten is de religieuze gezindheid een persoonlijke keuze, zoals Ron van Zeeland ook stelt. Daarbij zullen we ons sterk maken voor een scheiding van ‘kerk en staat’. Tegelijkertijd zullen we hierbij uitermate tactisch moeten optreden, omdat dit een gevoelig terrein betreft. De positie van het christendom op bijvoorbeeld het gebied van het onderwijs kunnen we in zekere zin als geprivilegieerd beschouwen. Andere, nieuwere religieuze stromingen zullen trachten gebruik te maken van deze wettelijke mogelijkheden. Socialisten zullen hierbij optreden tegen elke bijzondere achterstelling van de islamitische religie en ze onderschrijven het recht op vrijheid van religie. Tegelijkertijd hebben wij het recht om ons principe van secularisme recht overeind te houden. Wie, zoals zoveel aanhangers van de diverse religieuze stromingen, streeft naar een betere wereld zonder uitbuiting en onderdrukking, kan zich beter aansluiten bij de socialisten. Zij hebben in hun programma staan om dat gezamenlijk hier en nu te realiseren, niet om het uit te besteden aan een aparte kaste van mullahs en priesters. Geen toekomstig paradijs na de dood, maar een socialistische toekomst hier op aarde. Een ieder die daarin gelooft nodigen we uit om daaraan mee te doen!.

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: