Platform Rosa blog

19 juni 2008

Houdoe Jan!

Filed under: Congres,Partijorganisatie,Socialisme — platformrosa @ 8:29 29

Jan Marijnissen stopt als fractievoorzitter van de SP. Zijn plaats wordt overgenomen door de enige kandidaat voor deze functie, Agnes Kant. Met het vertrek van Marijnissen – die wel aanblijft als voorzitter en als Kamerlid – komt er een eind aan een periode van twintig jaar waarin Marijnissen aan het roer stond bij de SP.

Is het aanblijven als Kamerlid niet bijzonder (en zelfs lovenswaardig, hij heeft immers een mandaat gekregen voor vier jaar en dat schept verplichtingen jegens de kiezer); zijn aanblijven als voorzitter zorgt voor een ongemakkelijke situatie in het dagelijks bestuur van de SP. De voorzitter is binnen de SP immers de eindverantwoordelijke voor de politieke koers. Gekoppeld aan het fractievoorzittersschap leverde dat geen competentietwisten op; nu ontstaat echter een nieuwe situatie. Marijnissen is er de persoon niet naar om bescheiden op de achtergrond te blijven. Ook de verhoudingen met algemeen secretaris Hans van Heijningen worden nu anders gedefinieerd. De laatste is eerstverantwoordelijk voor de partijorganisatie, en daar zal Marijnissen als voorzitter nu zeker meer een stempel op willen drukken. Het is maar de vraag hoe dat uit zal pakken: een herverdeling van taken ligt voor de hand en ‘wegpromoveren’ van Van Heijningen naar bijvoorbeeld de functie van internationaal secretaris is niet ondenkbaar. Hoe dan ook, er zal het nodige veranderen binnen het partijbestuur én binnen de Kamerfractie, wat op zich zeker een extra congres eind dit jaar rechtvaardigt.

Is het aftreden van Marijnissen een aderlating? Zeker. Marijnissen heeft gedurende twintig jaar een groot stempel gedrukt op de groei van de SP, vele kiezers stemmen vooral SP vanwege zijn aanwezigheid. Aan de andere kant: In de schaduw van een machtige beuk bloeien weinig bloemen. Met Agnes Kant als nieuwe fractieleider kan de partij nieuw elan krijgen, zonder de vorsende blik van Marijnissen in de rug kunnen nieuwe kaders hun kwaliteiten tonen, en misschien wordt de inhoudelijke discussie over koers, tactiek en strategie minder snel doodgeslagen door de ‘Natuurlijk heb ik gelijk! Ik werk immers al veertig jaar lang honderd uur per week voor de SP’-houding van Marijnissen.

Aderlatingen werden vroeger veelvuldig toegepast in de geneeskunde. Sommige patienten knapten er van op. Hopelijk de SP ook.

Advertenties

15 juni 2008

Bij de geboortedag van Che Guevara

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 1:26 26

Ernesto ‘Che’ Guevara de la Serna zou vandaag, 14 juni 2008, tachtig jaar zijn geworden als hij niet in 1967 door het Boliviaanse leger, gesteund door de CIA, was vermoord. Over Che’s betekenis vandaag de dag schreef Tony Sainois (bij zijn 40e sterfdag) deze inleiding.

The Irish say ‘NO!’

Filed under: Buitenland — platformrosa @ 1:19 19

De Ieren hebben de Europese Grondwet – het mag niet meer zo heten, maar in de praktijk is het hetzelfde als waar de Nederlanders ondubbelzinnig NEE tegen hebben gezegd – in meerderheid afgestemd in het door de Grondwet verplichte referendum. Ongetwijfeld zouden vele andere Europeanen – als ze maar de mogelijkheid hadden gehad – hetzelfde gedaan hebben. En terecht. De Europese Grondwet is enkel bedoeld om de belangen van het internationale kapitalisme vast te leggen. De ‘vrije markt’ (lees: het ongebreidelde kapitalisme) is zelfs als zodanig in de Grondwet opgenomen als leidend mechanisme, net zoals de almacht van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie in de Grondwet was vastgelegd (in plaats van keer op keer getoetst én bevestigd bij vrij debat en vrije verkiezingen van de Sovjets).

De Ierse arbeidersklasse heeft gelukkig hun verantwoordelijkheid tegenover de hele Europese arbeidersklasse genomen en heeft de grondwet afgestemd. De SP feliciteert terecht de Ieren met hun overwinning. Jammer genoeg geeft Harry van Bommel in zijn opiniestuk allerlei nationalistische redenen waarom de Ieren tegen de Grondwet zouden hebben gestemd: “Door de solidariteitsclausule zou de militaire neutraliteit van Ierland onder druk komen te staan. Ook zou een wijziging van het landbouwbeleid als gevolg van het verdrag voor Ierland zeer nadelig zijn. Verder vreesden de Ieren dat het verdrag zou kunnen leiden tot bemoeienis met de lage vennootschapsbelasting in Ierland.”, aldus Van Bommel. Los van al deze pragmatische punten hopen we – en vertrouwen we erop – dat een significant deel van de Ieren de Grondwet om principiele gronden heeft afgewezen. Namelijk omdat zij slechts ten doel heeft om het internationale kapitalisme te dienen.

6 juni 2008

Marx en buschauffeurs

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 2:24 24

Henk Schol, journalist bij BN-De Stem, schetst in zijn artikel Chauffeur staakt ook om beroep te redden duidelijk waar de privatisering en marktwerking in het openbaar vervoer toe leidt: slechtere dienstverlening, slechtere arbeidsvoorwaarden, en vooral vervreemding van de chauffeurs.

Diep in hun hart vinden ze staken verschrikkelijk (…) Maar ze staken mee. Ze zijn de onttakeling van hun bedrijf en hun vak ook zó beu. Onder de vlag van ‘marktwerking’ wordt een mooi beroep om zeep geholpen en worden van bevlogen mensen hokjes in een rooster gemaakt.

Wat voorbeelden van de achteruitgang in dienstverlening die chauffeurs Rinus Adriaansen en Jan Frijters aanhalen:

Ondertussen is het een zooitje bij Veolia in Breda, als we de chauffeurs mogen geloven. “Je wilt niet weten hoeveel ritten er elke dag uitvallen”, zegt Adriaansen. Een procent of tien van alle ritten wordt geschrapt. Want een chauffeur heeft zich verslapen. Of blijkt ziek. Adriaansen: “Een jaar of wat terug, toen het hier nog BBA was, zat er hier een controleur. Die had ook reservechauffeurs ter beschikking. Hij pakte dus de telefoon als er een chauffeur ontbrak. In die tijd werd de 115 uit Zundert van zes uur ’s ochtends altijd gereden. Nu valt hij er af en toe uit. Leuk voor de mensen die tot aan Breda bij de haltes staan. Maar die controleur én de reserves zijn allemaal wegbezuinigd.” Frijters: “En dan ben je niet blij als je de volgende rit mag rijden.”

Er is meer wegbezuinigd. De centrale verkeersleiding in Tilburg. Die zit nu in Weert en weet dus niet meer waar Fijnaart ligt. Kleding lijkt luxe geworden. Adriaansen: “Ik vind dat je er achter het stuur netjes uit moet zien. Ik draag dus altijd een stropdas. In de BBA-tijd hadden we een kleermaker, Kattenburg. Daar kreeg je maatpakken van. Er was een budget voor elke chauffeur. Af en toe ligt er nu een berg pakken uit China. Mag je komen uitkiezen.” De roldeuren van de remise Slingerweg staan al jaren wijd open. Frijters: “Die doen we nooit meer dicht, want je weet nooit of er een kapot gaat.” Op de vorig jaar aangeschafte bussen zit ook al heel wat kleine schade. Schrammen, barsten in ruiten, een van het dak weggeslagen kap van de airco en hier en daar kapotte bekleding. “Vroeger werden die dingen meteen gerepareerd. Nu zie je stukken tape op de bus.”

Arbeidsvreugde, creatieve en zelfstandige invulling van het werk gaan verloren:

“Ik meld dat er een grote computerbeurs in Utrecht is. Er moet dus extra capaciteit komen. Ze doen niks. Dus staan in Hank mensen vergeefs bij de halte. Je moet daar de snelweg af naar beneden, maar dat doet niet iedereen, want je kunt de mensen niet hebben. Dus zien de reiziger de bus over de A27 voorbij razen. Leuk toch? (…) Niet alles was vroeger beter, maar je deed wel alles voor je klanten, voor je passagiers”, zegt Frijters. “En als er een treinstremming was, pakte je met een paar man bussen en regelde je dat. En de visclub kreeg op zaterdag een bus mee naar Zeeland. Die sfeer, die is weg. Doodzonde.”

Marx schreef in 1844, in zijn Parijse manuscripten, over de vervreemding van de arbeid:

De arbeider wordt armer naarmate hij meer rijkdom produceert, naarmate zijn productie in macht en omvang toeneemt. De arbeider wordt een goedkopere waar naarmate hij meer waren voortbrengt. De ontwaarding van de mensenwereld neemt evenredig toe met de stijgende waarde van de goederenwereld. De arbeid produceert niet alleen waren, de arbeid produceert ook zichzelf en de arbeider als koopwaar, en wel in dezelfde mate waarin zij in het algemeen waren produceert.

Dit feit impliceert niets anders dan dat het door de arbeid geproduceerde object, haar product, als een vreemd wezen, als een van de producent onafhankelijke macht tegenover de arbeid als zodanig komt te staan. Het product van de arbeid is arbeid die zich in een fysiek, een meetbaar object gefixeerd heeft, het is geobjectiveerde, tot ding gemaakte arbeid. De verwerkelijking van de arbeid betekent tevens dat de arbeid tot ding wordt. De realisering van de arbeid manifesteert zich in de sfeer van de politieke economie als derealisering van de arbeider, de objectivering als een verlies en als dienstbaarheid aan het object, de toe-eigening als vervreemding, als aliënatie.

(…)

De politieke economie verbergt deze aliënatie in het wezen van de arbeid zelf door de directe verhouding van arbeider (arbeid) en productie buiten beschouwing te laten. Zeker, de arbeid produceert wonderwerken voor de rijken, maar voor de arbeider ontbering. Zij produceert paleizen, maar holen voor de arbeider. Zij produceert schoonheid, maar mismaaktheid voor de arbeider. Zij vervangt de arbeid door machines, maar stoot een deel van de arbeiders terug tot een barbaars soort werk en maakt het andere deel tot machine. Zij produceert geest, maar voor de arbeider stompzinnigheid en idiotie.

Kijk naar het relaas van de buschauffeurs Rinus Adriaansen en Jan Frijters en zie de overeenkomsten: de hedendaagse chauffeur heeft geen binding, geen gevoel, geen initiatief meer in zijn werk. Het is produktie draaien, zonder dat hij of zij het gevoel heeft, een belangrijke en dankbare taak in de samenleving te vervullen. De chauffeur is slechts een noodzakelijk verlengstuk op zijn bus, dat meteen wegbezuinigd zal worden indien de technische mogelijkheden het mogelijk maken. Ook, en misschien wel vooral, daarom staken de buschauffeurs.

3 juni 2008

Rosa blog en Rosa website

Filed under: Welkom en spelregels — platformrosa @ 11:37 37

Naast dit weblog, waar we actuele berichten plaatsen, is er ook een website van Platform Rosa. Hier plaatsen we zaken als boekbesprekingen, brochures en documenten. De website wordt `gehost’ door Tomaatnet (wij zijn SP-leden, geen criticasters langs de zijlijn!) en er zijn wat kinderziektes sinds het in eigen beheer nemen van de servers door de SP. Zo hebben we momenteel even geen ftp-toegang, zodat de website niet te updaten is, en krijgen bezoekers die alleen de domeinnaam intikken (dus http://www.platformrosa.tomaatnet.nl) zonder expliciet de startpagina op te geven (index.shtml) een lijst met bestanden te zien in plaats van de startpagina. De link in het menu rechts werkt wél naar behoren, net als deze link. Hopelijk is het euvel weer snel verholpen.

2 juni 2008

Steun de buschauffeurs!

Filed under: In raad en daad — platformrosa @ 4:39 39

De Bredase SP roept reizigers op zich solidair te verklaren met de stakende buschauffeurs. Dit in tegenstelling tot de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA, die als stakingsbrekers fungeren en bussen in willen zetten om studenten te vervoeren van het station naar de scholen. Overgenomen van http://www.breda.sp.nl

Wees solidair met de buschauffeurs!

Vanaf zondag 1 juni staken de buschauffeurs van Veolia, net als hun collega’s in heel Nederland, voor een betere CAO. Al maandenlang voeren ze actie voor een loonsverhoging van 3,5%. Net als bijvoorbeeld postbodes, politieagenten, treinpersoneel en personeel in de zorg is het belangrijk en soms zwaar werk met een in verhouding karige beloning. De werkgevers willen echter niet verder gaan dan een sigaar uit eigen doos. Zij wentelen de problemen die door de opgedrongen marktwerking is ontstaan af op de chauffeurs. En indirect ook de reizigers, door te bezuinigen op materiaal en de veiligheid en het reiscomfort in gevaar te brengen door onmogelijke dienstregelingen. De vervoerder die de laagste inschrijving heeft op een concessie moet immers ergens dit geld terugverdienen, door te bezuinigen op mensen en materiaal. Daarbij is niemand gebaat: reizigers niet en chauffeurs niet. Daarom roepen we reizigers op om zich solidair te verklaren met de buschauffeurs en samen een halt toe te roepen aan de voortdurende kaalslag van ons openbaar vervoer.

Blog op WordPress.com.