Platform Rosa blog

26 maart 2008

Sneevliet herdenking 13 april 2008

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 12:32 32

Op 13 april 1942 stierf een aantal leden van het Marx-Lenin-Luxemburg-front, de ondergrondse voortzetting van de Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij (RSAP), voor een Duits vuurpeleton. De bekende socialist Henk Sneevliet en zijn medestanders werden vervolgd om hun politieke standpunten en ten slotte ter dood veroordeeld. Zij werden terechtgesteld vanwege hun verzet tegen de fascistische bezetter. Sneevliet was de meest bekende van hen. Hij was jarenlang actief in de Nederlandse vakbeweging en in linkse politieke partijen als SDAP, CPN en later de anti-stalinistische RSAP. Als een werkelijke internationalist stond hij aan de basis van de socialistische beweging in zowel Nederlands-Indië als China. Al vroeg waren Sneevliet en zijn RSAP betrokken bij het verschaffen van onderduikadressen voor Duitse linkse anti-fascisten. Bovendien verzetten zij zich tegen organisaties als de fascistische NSB. Toen de Duitse legers binnenvielen besloten ze meteen ondergronds te gaan. Toch zou dit niet verhinderen dat ze in verband met hun politieke stellingname gearresteerd werden. Zij moesten dat bekopen met hun leven.

Herdenking op ‘Westerveld’

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkings¬bijeenkomst op ‘WESTERVELD’. Dit jaar zal de herdenking plaatsvinden op zondag 13 april. Op die dag zal een delegatie uit China van het historisch museum uit Shanghai die een overzichtstentoonstelling van Henk Sneevliet voorbereidt, aanwezig zijn. Het team komt filmen en wordt op historisch gebied geadviseerd door historica Li Yuzhen die al eerder bij ons aanwezig was. Als het mogelijk is: KOMT DUS ALLEN.

Let op: veranderde reistijd!! Als u met de trein van 10.46 uur uit Haarlem komt, wordt u om
10.58 uur op station Driehuis afgehaald. Bij vertraging: bel s.v.p. 06 15473369. Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet. Bij het monument staan enkele stoelen klaar.

Na de bloemlegging vertrekken we per auto naar ‘DE DWARSLIGGER’, Planetenweg 338 in IJmuiden. We drinken daar een kopje koffie of thee (met cake en slagroom) en natuurlijk heeft U gelegenheid vrienden en bekenden te ontmoeten en met de delegatie uit China van gedachten te wisselen.. Wilt u zo vriendelijk zijn om daar niet te roken?

Kunnen we dit jaar weer rekenen op een kleine bijdrage voor de bloemen op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “bloemen”?

Van ons laatste gedenkboek ‘Wij moesten door …’ zijn tot nu toe meer dan 500 van de 1000 exemplaren verkocht. Is er in uw familie- en kennissenkring iemand die het boek wil hebben? Of cadeau krijgen? In de Dwarsligger kunt u exemplaren voor € 10,00 kopen en u steunt hiermee ook ons comité. Bestellen kan ook. Stort € 12,50 op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “boek” en wij zenden het u zo snel mogelijk toe.

Er zijn nog enkele exemplaren van ons boek ‘Internationaal Socialisme’ te koop. Prijs: € 5,00. Prijs incl. verzendkosten € 7,00. Ook hier bestellen via de penningmeester onder vermelding van “Int. Soc.”

Op 25 februari 2008 werd de Februaristaking herdacht. Ron Blom heeft namens ons comité bloemen gelegd bij de “Dokwerker”.

Tot ziens op zondag 13 april

Met vriendelijke groet,
Het Sneevliet Herdenkingscomité,
Ger Groenenboom-van Tol, Ron Blom, Dick de Winter.

Advertenties

23 maart 2008

Internationale Dag tegen Racisme – Waar was de SP?

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 1:06 06

Op zaterdag 22 maart kwamen duizenden mensen bij elkaar op de Dam in Amsterdam om hun stem te verheffen tegen het toenemende racisme in Nederland en op te komen vóór solidariteit. Deze manifestatie georganiseerd door Nederland Bekent Kleur en ondersteund door vele maatschappelijke groeperingen en bekende Nederlanders was niet alleen gericht tegen Wilders, zoals een groot deel van de media ons wilde doen geloven. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat Wilders met zijn discriminerende uitspraken en zijn ononderbroken haatzaaicampagne tegen moslims een belangrijk doelwit was. Maar helaas staat hij niet alleen. We hebben Verdonk met haar Trots op Nederland, de VVD bij monde van Henk Kamp die de PVV amechtig probeert bij te houden, et cetera.

Je zou zeggen een prima moment voor een partij als de SP, die net een partijdebat wil starten over integratie en het zoeken van aansluiting bij de migranten in Nederland, om mee te mobiliseren en de manifestatie tot een succes te maken. Vele partijleden en afdelingen hebben pamfletten verspreid en afspraken gemaakt om gezamenlijk naar Amsterdam te gaan. Op De Dam zou zelfs een SP-verzamelpunt zijn om de laatste Spanning, met daarin ruim aandacht voor het neoliberale gedachtegoed van de PVV, uit te zetten onder de demonstranten.

Eenmaal aangekomen op De Dam bleek er geen verzamelpunt te zijn. Sterker nog, Jan Marijnissen en de SP-leiding hadden er daadwerkelijk van afgezien om de initiatieven van onderop te ondersteunen. De dagen voorafgaand aan de manifestatie hoorden we al via kranten, radio en televisie dat parlementariërs waaronder die van de SP niet zouden demonstreren tegen Wilders. Deze koudwatervrees getuigt van het steeds verder doordringende gif van het parlementarisme. De partij die zich er altijd op heeft laten voorstaan dat ze het buitenparlementaire zo belangrijk vond, gaat nu op de formalistische toer: Kamerleden dienen het debat met hun medekamerleden in de Tweede Kamer aan te gaan. De Kamer is één van de strijdterreinen waarop socialisten het racistische gedachtegoed bestrijden, maar dat doen we ook op het werk, in de buurt en op straat. Socialisten zijn consequent in hun onverzoenlijkheid met het racistische gedachtegoed van partijen als de PVV. Janmaat en zijn Centrumpartij en Centrum-Democraten waren peanuts vergeleken bij wat tegenwoordig geduld wordt.

De partijdiscussie over de integratienota kent op deze wijze een valse start. Gelukkig waren er wel veel partijleden naar de Dam gekomen om deel uit te maken van een beginnende beweging om het tij te keren. Deze beweging is nog klein, maar ze bestaat uit het nieuwe Nederland dat bestaat uit autochtonen en allochtonen, ouderen en jongeren, vakbondsactivisten en scholieren….Om werkelijk aansluiting te vinden bij dat nieuwe Nederland waarvan migranten integraal deel uit maken moeten we zij aan zij staan in het gevecht met neoliberale haatzaaiers.

Een sfeerbeeld van de manifestatie

7 maart 2008

Nederland Bekent Kleur

Filed under: Aankondigingen,Socialisme — platformrosa @ 5:32 32

Poster Nederland Bekent Kleur

Een oproep van Nederland Bekent Kleur:

We kunnen niet langer stil blijven. In Nederland heerst een klimaat van angst en haat en een toename van racisme en islamofobie. Het is tijd om kleur te bekennen, nu het debat gedomineerd wordt door dagelijkse tirades tegen hele bevolkingsgroepen. Nu Geert Wilders Artikel 1 van de Grondwet wil afschaffen, omdat hij “wil discrimineren”. Nu zelfs de Raad van Europa de noodklok luidt wegens het ‘stigmatiserend, stereotyperend en zelfs ronduit racistisch taalgebruik tegen moslims’ in Nederland.

Steeds meer mensen hebben schoon genoeg van dit klimaat van angst en haat en kiezen vóór respect, tolerantie en solidariteit. Het is tijd dat de stem van de zwijgende meerderheid gehoord wordt. Dus doe mee aan de manifestatie Nederland Bekent Kleur op zaterdag 22 maart op de Dam! Zie ook: www.nederlandbekentkleur.nl.

5 maart 2008

Gijsbert moet beter weten

Filed under: Partijorganisatie,Socialisme — platformrosa @ 2:43 43

Als onderdeel van de Masterclass, de kaderopleiding voor aanstaande Kamerleden, wethouders, scholingsteam-medewerkers en andere kaderleden, moeten de deelnemers een betoog houden over een binnen de SP controversieel onderwerp. Gijsbert Houtbeckers, voorzitter van ROOD, schreef onder de titel “Regeren met Wilders een mogelijkheid?” een betoog wat zeker controversieel genoemd mag worden, zowel binnen als buiten de SP. Sterker nog: het is in strijd met alles waar de SP voor staat, of in ieder geval, zou moeten staan. Samenwerking met GroenLinks en PvdA wordt door grote groepen binnen de SP als wenselijk gezien. Sommigen sluiten samenwerking met de Christenunie of D66 niet uit, en lokaal wordt incidenteel zelfs een college gevormd met CDA en VVD. Maar als nota bene de voorzitter van ROOD serieus oppert om met de extreem-rechtse, xenofobe ophitsers van de PVV een verbond te sluiten, moet hij serieus bij zichzelf te rade gaan of hij wel bij de juiste partij zit. Ook de partij en ROOD in het bijzonder zal serieus moeten nagaan of iemand die serieus dergelijke ideëen koestert, wel te handhaven is in zijn functie. In ieder geval zal Houtbeckers zich niet gemakkelijk gevoeld hebben bij de toespraak van Marijnissen op de laatste partijraad.

Houtbeckers schrijft zelf:

“De overeenkomsten zijn niet alleen inhoudelijk maar ook in haar doen en laten lijkt de PVV op ons. Niet dat de PVV dagelijks door het hele land op straat te vinden is maar het is wel een partij die dingen wilt doorbreken en oplossen.”

Wat zou Houtbeckers bedoelen met “in haar doen en laten lijkt de PVV op ons”? De ‘vereniging’ PVV is een vereniging met als enig lid Geert Wilders. Iedere sympathisant wordt van harte uitgenodigd om te doneren aan de partijkas, maar meepraten is er niet bij, laat staan kritische geluiden laten horen richting boegbeeld Wilders. Ziet Houtbeckers hier een gelijkenis met de SP? En welke inhoudelijke overeenkomsten ziet Houtbeckers in vredesnaam? Wilders is in de eerste plaats een hard-coreVVD’er die gruwt van sociale wetgeving en alle heil ziet in nog meer marktwerking. Lees er zijn standpunten maar op na. Problemen oplossen? Is het zo droevig gesteld met ons onderwijs dat we nog moeten waarschuwen voor mensen die de ‘problemen willen oplossen’ door één specifieke bevolkingsgroep als zondebok voor alle kwaad aan te wijzen?

Bij al deze droefenis is er één lichtpuntje. SP’ers mogen kennelijk een afwijkende mening hebben en die zelfs via de partijkanalen naar buiten brengen; bij gelegenheid zal Platform Rosa ook die ruimte claimen. Hopelijk neemt de partij ook haar verantwoordelijkheid die past bij het plaatsen van een dergelijk artikel: door duidelijk te maken, aan Houtbeckers én aan de rest van Nederland, dat hij onzinnige ideëen verkondigt die de partij ernstig schaden. Platform Rosa draagt vast haar steentje bij aan dit debat.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.