Platform Rosa blog

22 februari 2008

Herdenk de Febuaristaking 1941

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 11:06 06

Maandag 25 februari wordt in Amsterdam de Februaristaking herdacht. In februari 1941 legden werknemers uit Amsterdam, Zaanstreek en Utrecht het werk neer uit protest tegen de onmenselijke behandeling van onze Joodse medeburgers door de Duitse fascistische bezetter. De Februaristaking staat symbool voor strijd tegen rassenwaan, voor solidariteit, saamhorigheid, tolerantie en gelijkwaardigheid. Met de bijeenkomst bij de Dokwerker herdenken we de stakers van toen. Tegelijkertijd geven we aan dat de waarden waar zij voor stonden van groot belang blijven, juist in deze tijd waarin sprake is toenemende intolerantie en islamfobie.

Kom naar de herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein en laat zien dat je niet onverschillig staat ten opzichte van racisme en discriminatie! De Herdenking begint om 16.45 uur met enkele toespraken en het voorlezen van gedichten door Sanne Wallis de Vries. Het defilé langs De Dokwerker begint om 17.00 uur. Meer info op de website van het herdenkingscomité

Advertenties

21 februari 2008

Proletariërs aller landen, verenigt u!

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 3:06 06

Vandaag op de kop af 160 jaar geleden zag het Communistisch Manifest het licht. Het Manifest der Communistische Partij zoals het voluit heet, was het door Marx en Engels in zes weken geschreven partijpogramma van de Bond der Communisten, de eerste internationale marxistische organisatie. Het vormt een uiteenzetting van Marx’ en Engels’ ideëen over economie, klassenstrijd en revolutie en is het ‘startpunt’ waar vrijwel iedere hedendaagse zich socialistisch of communistisch noemende organisatie op terug te herleiden is.

Facsimile van Communistisch Manifest

Het manifest is – mits in het licht van de tijd van uitgave beschouwd – goed te lezen, in tegenstelling tot ‘taaiere’ boeken van Marx als Het Kapitaal. Ook voor socialisten vandaag de dag is het een zeer aanbevelenswaardig document. Lees meer over het manifest op de betreffende Wikipedia-pagina.

12 februari 2008

Hoogeëerd Publiek

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 5:58 58

“Net als het campagneteam Wilde dieren de tent uit ben ik van mening dat een circus ook prachtig kan zijn als er geen dieren in gebruikt worden. Vandaar dat ik minister Verburg gevraagd heb wat haar reactie is op de conclusies van de Raad. Mij lijkt dat ze niet anders kan dan een nationaal verbod in te stellen op het gebruik van wilde dieren in het circus, net als Oostenrijk gedaan heeft”.

Van wie komt dit citaat? Van het weblog van Krista van Velzen, Kamerlid en woordvoerder dierenwelzijn van de SP. Het was even slikken voor Krista afgelopen weken. Hoewel de SP op de standpuntenpagina van de website had staan ‘Circussen met wilde dieren moeten worden verboden’, stemde de SP tégen een motie die datzelfde tot strekking had. De motie haalde het niet, waardoor – in tegenstelling tot landen als Singapore, Hongarije en Costa-Rica – in Nederland olifanten nog steeds worden gedrild om op een krukje te balanceren.

Een bizarre actie van de meerderheid van de Kamerfractie. Krista van Velzen was openhartig toen zij eraan werd herrinnerd dat zij zich altijd uitsprak tegen het houden van wilde dieren in circussen: “Dat klopt, maar u weet nu ook hoe mijn fractie er over denkt”. Inmiddels zijn er acties opgestart om de SP op andere gedachten te brengen. De Bredase SP-afdeling nam een motie aan die de Kamerfractie oproept haar standpunt te herzien. Ook Rudy Nordhausen van de SP in Weert sprak zijn ongenoegen uit over dit standpunt, terwijl ROOD Weert nota bene een burgeriniatief heeft lopen om circussen met wilde dieren uit de gemeente te weren.

Natuurlijk is het standpunt inhoudelijk vreemd. Natuurlijk is het slecht om je te vervreemden van een belangrijk deel van de achterban, en ‘tactisch onverstandig’ om de Dierenbescherming in de wielen te rijden. Maar er is meer aan de hand. De SP wiste de bewuste regel ‘Circussen met wilde dieren moeten worden verboden’ daags na het debat van de standpuntenpagina. Geen uitleg waarom de fractie van mening was veranderd, of waarom men de motie niet opportuun vond. De zin werd geschrapt alsof hij er nooit had gestaan, alsof de SP nooit dat standpunt had ingenomen en van mening was veranderd. Van mening veranderen, fouten inzien en herstellen, toegeven dat je verkeerd zat; dat zou alleen maar het beeld bevestigen dat ook de partijleiding wel eens ernaast kan zitten. Dat kan natuurlijk niet: de partij had en heeft altijd gelijk, zonodig met terugwerkende kracht. “Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past”. Een van de slogans van Big Brother uit 1984.

Waarom toch? Waarom niet geleerd van een simpele situatie die iedere zondagmorgen op een willekeurig voetbalveld te vinden is? Iedere scheidsrechter maakt fouten en fluit wel eens onterecht voor buitenspel. Een scheids die erkent dat hij fout zat (‘sorry jongens, ik heb het verkeerd gezien’) krijgt respect en acceptatie (‘geeft niet scheids, iedereen maakt fouten’). Juist de arbiter die tegen beter weten in volhoudt dat hij onfeilbaar is en altijd de juiste beslissingen neemt, roept het onheil over zich af. Daar zou de SP van moeten leren.

Blog op WordPress.com.