Platform Rosa blog

11 oktober 2007

Afdrachtregeling is kroonjuweel SP

Filed under: Partijorganisatie,Socialisme — platformrosa @ 10:41 41

De afdrachtregeling van de SP kent als uitgangspunt dat volksvertegenwoordigers, van raadslid tot parlementariër, financieel niet voor- of achteruitgaan als gevolg van hun positie. Zij laten hun presentiegeld, wedde, en onkostenvergoeding rechtstreeks overmaken naar de partij; men tekent hier een overeenkomst van cessie voor. De partij van haar kant retourneert een standaard onkostenvergoeding van 25% van de raadsvergoeding om bijvoorbeeld verletkosten, kinderopvang, reis- en andere onkosten te dekken. Voor bijzondere gevallen – bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden of studenten met studiefinanciering – gelden bijzondere regels op maat.

Uitgangspunt is en blijft dat volksvertegenwoordigers financieel niet wijzer worden van hun functie. De vergoeding is dan ook nadrukkelijk geen beloning voor verrichte diensten maar een gestandaardiseerde uitvoering van dat principe. Indien raadsleden merken dat ze iedere maand ineens een stukje ruimer in de portemonnee komen worden ze, naar eer en geweten, geacht om dit richting de SP te compenseren. Bijvoorbeeld door wat meer contributie te betalen, de afdelingskas wat te spekken of wat betaalde uren vrij te maken voor SP-werk. Kamerleden daarentegen zijn fulltime (Tweede Kamer) of parttime (Eerste Kamer) parlementariër. Zij dragen een groot deel van de hen toekomende vergoeding af aan de partij en houden een modaal salaris over.

Deze afdrachtregeling is in de afgelopen maanden negatief in het nieuws gekomen. Overigens niet voor het eerst: ook in de jaren ’90 stapten raadsleden op en gingen op eigen titel verder, waarbij het af moeten dragen van de raadsvergoeding vaak een van de argumenten voor de zetelroof was. Verschillende Kamervoorzitters en ministers van Binnenlandse Zaken bogen zich – vergeefs – over de regeling in een poging de SP te dwarsbomen in de uitvoering van dit partijprincipe. Ook tijdens de congresdiscussie is dit onderwerp (zoals op ieder organisatorisch congres!) onderwerp van bespreking.

Voor Platform Rosa is de afdrachtregeling een van de kroonjuwelen van de SP. Wij juichen het toe dat binnen de SP alle kaderleden gelijkwaardig zijn: iedereen die zich voor de SP inzet, doet dat op vrijwillige basis, vanuit een hartstochtelijke verontwaardiging over onrecht wat thans op de wereld aanwezig is, en een grote overtuiging om daar naar vermogen wat aan te veranderen. Dat is een groot goed en voorkomt cynisme, scheve gezichten, en carrièrejagers. Soms is het onvermijdelijk dat mensen in dienst van de SP komen, omdat de partij een dergelijk groot beroep op hen doet dat het niet mogelijk is om daarnaast een betaalde baan te hebben. Wat Rosa betreft, zou voor hen moeten gelden: betaling volgens de normaal geldende CAO voor de vakmensen (bijvoorbeeld de drukkers of de layouters), en voor de politieke full-timers het gemiddelde loon van een geschoold arbeider. Het geldende loongebouw binnen de SP komt een eind in de goede richting.

Maar de afdrachtregeling is méér dan een methode om de ‘moraal’ onder ‘de troepen’ hoog te houden, carrièrejagers buiten de deur te houden, en de nodige financiële middelen te genereren. Een ander aspect blijft wat buiten beschouwing, en dat is de geloofwaardigheid en rechtstreekse betrokkenheid van onze volksvertegenwoordigers bij hen die ze vertegenwoordigen. Indien de materiële omstandigheden van vertegenwoordigers en vertegenwoordigden te ver uit elkaar lopen, wordt ook anderszins de afstand tussen SP-kiezer en SP-vertegenwoordiger groter. Wie zelf nooit zuinig aan hoeft te doen, heeft minder inlevingsvermogen bij hen die regelmatig aan het eind van hun geld een stukje maand overhouden. De andere kant zal ook meer moeite hebben om onze verkozenen als ‘een van ons’ te herkennen als dit beperkt blijft tot mooie woorden en holle retoriek. ‘Een van ons’ wil zeggen dat je voorop loopt in de strijd en voor jezelf niet meer reserveert dan de mensen waarvoor je actief bent. Solidariteit is ook op dit punt noodzakelijk om als SP een ‘vis in het water’ te blijven.

Samengevat: Platform Rosa verdedigt de afdrachtregeling van de SP tegen de burgerlijke kritiek van ministers en hoogleraren wiens partijen de georganiseerde solidariteit binnen de SP niet bij kunnen benen met contributies, subsidies en bedrijfs-sponsoring. We verdedigen de afdrachtregeling tegen raadsleden die vinden dat hun werk hoger aangeslagen dient te worden dan het werk van bestuursleden, folderaars, kaderleden die voor dag en dauw aan de fabriekspoort staan en vrijwilligers die door weer en wind voor de SP op pad gaan. Zonder dat daar meer dan een kop koffie tegenover staat. Wél zijn we van mening dat de politieke betekenis van de afdrachtregeling nog meer dan nu centraal moet staan in de scholing van aankomende SP-vertegenwoordigers, maar ook in de informatie naar buiten toe.

6 reacties »

 1. Goed stuk. Maar een vraag, hoe zit het met de gepaste maatregelen en die vent in zutphen die door het verlies van een uitkering in de problemen kan?

  Reactie door Jesse — 13 oktober 2007 @ 5:48 48

 2. Beste Jesse,

  voor zover bij ons bekend is, heeft de negatief uitgevallen herkeuring van het betreffende raadslid weinig te maken met zijn raadslidmaatschap. Met andere woorden: de herkeuring was ook zo uitgepakt als hij geen raadslid was geweest. Wettelijk mag het raadslidmaatschap ook geen reden zijn voor een andere uitkomst van de keuring. Hoe dan ook heeft de herkeuring geen relatie met het ontvangen van de raadsvergoeding. Het is niet zo dat de persoon in kwestie gekort wordt op de uitkering vanwege de vergoeding – zoals bij de sociale dienst wel het geval is. Indien het meerekenen van de raadsvergoeding er toe leidt dat hij bijvoorbeeld geen aanvullende bijstandsuitkering krijgt, dan moet de partij dit natuurlijk compenseren.

  Hier geldt wat ons betreft: gelijke monniken, gelijke kappen. Immers, het zou onredelijk zijn als we van de partij zouden verwachten dat zij alle leden met financiële problemen bijstaat. Want waarom een onderscheid gemaakt tussen een raadslid en een andere activist? Natuurlijk kunnen partijgenoten solidariteit met hun kameraad die in de problemen komt in de praktijk brengen en deze zelf financieel ondersteunen.

  Reactie door platformrosa — 13 oktober 2007 @ 6:49 49

 3. Maar kun je als raadslid wel ww of bijstand krijgen? Als dit zo is, heb je natuurlijk gelijk dat deze meneer geen recht heeft op een ruimere regeling. Maar als dat niet zo is, lijkt me wel dat hij daar recht op heeft. Want van alleen de vergoeding als raadslid voor de SP kan hij niet leven. En voor een doodgewone activist zal financiele problematiek niet snel samenhangen met zijn werk voor de SP

  Reactie door Jesse — 14 oktober 2007 @ 7:09 09

 4. Beste Jesse,

  WW en andere werknemersverzekeringen: Ja.
  Bijstand: Ja, maar de raadsvergoeding wordt er op in mindering gebracht. Dit is een voorbeeld waarbij je financieel nadeel hebt van je raadslidmaatschap. De SP compenseert je hiervoor.

  Zie overigens de uitleg van de partij op SPNet.

  Reactie door Johan Kwisthout — 14 oktober 2007 @ 9:33 33

 5. afdracht regeling is goed,
  moet zelfs uit oogpunt van solidariteit en partij onderhoud.
  als er geen geld is is aktie niet altyd haalbaar.
  echter aan mensen die beroeps SP er zijn kleven ook nadelen.

  je bent dan namelijk naast lid ook werknemer, een rol die het in een verschil van mening, soms ongewilde bij effecten heeft.

  Bovendien is de SP theorie deze.

  Je mag er niet op vooruitgaan en ook niet op achteruitgaan.

  leuk:
  Maar als je er onverhoopt wel op achteruit gaat, zit je wel zelf met de gebakken peren.

  Hoogervorst zei ook bij invoering van t nieuwe zorgstelsel”alles is goed geregeld”.

  Maar als je nu de juiste pillen niet meer krijgt , mag je het moou zelf uit zoeken.

  in zekere zin is dit soms een vergelijkbaar verhaal met SP ers (en ex SPers)in de steun die toch actief hadden willen zijn.

  Ken kenmerk van socialisme is doen, en kijken hoe t verloopt, om vervolgens weer iets te doen om het te verbeteren en de onbedoelde bijverschijnselen weg te halen

  Indien men onvoldoende rekenschap geeft van de geluiden uit het veld, werkt dat dus niet.
  Als ik kijk naar de congres stukken, dan valt het me op dat er in mijn beleving onvoldoende is geluisterd.
  Daarom denk ik dat ze er nog lang nie zijn, als ze er ooit komen.
  SP past socialistiche grondslag onvoldoende toe in eigen beheer.

  Reactie door h.miedema — 31 oktober 2007 @ 2:06 06

 6. h.miedema,

  Inderdaad kan een politiek full-timerschap soms conflicten geven. Hoe wordt gegarandeerd dat een full-timer vrij de discussie aan mag gaan zonder dat hij of zij voor de boterham moet vrezen? Dat staat echter los van de afdrachtregeling an sich maar is een interessant onderwerp voor een nieuwe thread.

  Je schrijft: “Ken kenmerk van socialisme is doen, en kijken hoe ’t verloopt, om vervolgens weer iets te doen om het te verbeteren”. Helemaal mee eens. Daarom is de afdrachtregeling ook onderwerp van vrijwel ieder (organisatorisch) congres en zijn er ook op de partijraad regelmatig voorstellen tot aanpassing besproken. De huidige regeling dat er met een standaard onkostenvergoeding wordt gewerkt bijvoorbeeld.

  Vooralsnog vindt een grote meerderheid van de partij dat de situatie zoals hij nu is, behouden moet blijven. Als op het congres blijkt, dat een meerderheid er anders over denkt, dan zullen er wijzigingen komen. Zo niet, dan zijn die ‘geluiden uit het veld’ kennelijk geen afspiegeling van wat er in de partij leeft. Het staat je vrij om amendementen in te dienen op het congres als je vindt dat er iets moet veranderen. “ze”, dat zijn wij, SP-leden, met z’n allen.

  Reactie door platformrosa — 3 november 2007 @ 6:42 42


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: