Platform Rosa blog

26 september 2007

Voedselbanken en de SP

Filed under: In raad en daad,Socialisme — platformrosa @ 4:43 43

Op 1 januari 2007 waren er 77 voedselbanken in Nederland aangesloten bij de Stichting Voedselbank Nederland, die samen wekelijks 12.000 gezinnen aan een voedselpakket helpen. Honderden vrijwilligers (bijvoorbeeld SP-leden) zijn hier iedere week mee in de weer, die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Dat is bemoedigend. Anno 2007 zijn dus duizenden gezinnen afhankelijk van charitas voor de meest basale levensbehoeften. Dat is droefwekkend. Hoe ga je als socialist met het fenomeen voedselbanken om? De Bredase SP-fractie voerde in 2005 actie tegen de armoede, in verband met de toen in Breda net geopende voedselbank. Onderstaande tekst werd toen als folder verspreid.

Onlangs is in Breda een tweede voedselbank geopend waar vrijwilligers voedsel verstrekken aan mensen met een laag inkomen. De SP in Breda vindt het enerzijds fantastisch dat er zo veel solidariteit aanwezig is in de samenleving. Alle lof voor mensen die zich belangeloos inzetten om de ergste nood te lenigen. Anderzijds vinden wij het schandalig dat in een steenrijk land als het onze, dit noodzakelijk blijkt te zijn.

De bijstand is bedoeld om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Als mensen het financieel zo slecht hebben, dat ze terug moeten vallen op een voedselbank, dan is er maar één conclusie mogelijk, en dat is dat de uitkeringen te laag zijn om van te leven. Al jaren achtereen stijgen de kosten voor levensonderhoud zoals huur, ziektekostenverzekering, thuiszorg, studiekosten voor kinderen, etc. De uitkeringen en lonen blijven hierbij achter, waardoor steeds meer mensen in de knel raken en aangewezen zijn op hulp van charitatieve instellingen, zoals de voedselbanken. Een voedselbank is een mooi staaltje van solidariteit, maar heeft een groot nadeel: de kans is levensgroot aanwezig dat de overheid het bestaan ervan misbruikt om de inkomenspositie van de zwaksten in onze samenleving nog weer verder aan te tasten.

Geen incident
De opkomst van voedselbanken is geen incident. Het is geen ‘weeffoutje’, maar hoort bij het steeds verder oprukkende neo-liberalisme. Om te kunnen concurreren zijn ondernemingen en staten verplicht om de ‘onkosten’ zo laag mogelijk te houden. De ondergrens daarbij is niet het sociale geweten van degenen die het voor het zeggen hebben (anders zou er geen hongersnood in Afrika bestaan) maar de mate van bewustzijn, eensgezindheid en strijdlust bij degenen die op de werkvloer onze rijkdom produceren. Alle verworvenheden, zoals redelijke sociale voorzieningen, een achturige werkdag en het algemeen kiesrecht, zijn afgedwongen na lange strijd en worden weer net zo gemakkelijk ongedaan gemaakt als die strijd verzwakt. Ongeacht de staat van de economie, ongeacht of we een centrum-rechtse of een centrum-linkse regering hebben: armoede en uitbuiting horen bij het kapitalisme, zoals eb bij vloed hoort. De enige manier om structureel dit soort uitwassen uit te bannen, is door te strijden voor een andere maatschappij, waar de zeggenschap over de economie niet bij een enkeling ligt maar bij de samenleving als geheel.

Probleem écht oplossen
Het probleem van de armoede moet bij de bron worden aangepakt. Dat wil zeggen dat de lonen en uitkeringen hoog genoeg moeten zijn om normaal van te kunnen leven, zonder aangewezen te zijn op allerlei extra subsidies en hulp. En het wil zeggen dat er voldoende betaalbare woningen moeten zijn, en dat de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen gewaarborgd is. De SP strijdt daarvoor. Nederland is rijk genoeg om iedereen van een fatsoenlijk bestaan te kunnen verzekeren. Wat ontbreekt, is de politieke wil om dat te doen. Onze oproep: laten we er samen voor zorgen dat iedereen in zijn eigen levensbehoeften kan voorzien, zonder daarbij afhankelijk te zijn van vrijwilligershulp. Laat gaarkeukens geen onderdeel worden van onze samenleving.

Inmiddels is er op initiatief van de SP ook een en ander veranderd rondom de lokale voedselbank. Zo houdt de Sociale Dienst een regelmatig inloopspreekuur om het onterecht niet-gebruik van voorzieningen waar mensen wél recht op hebben (door onbekendheid met regelingen, taalproblemen of anderszins) tegen te gaan.

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: