Platform Rosa blog

27 maart 2010

Henk Sneevliet herdenking

Filed under: Aankondigingen,Gastposting — platformrosa @ 11:57 57

Spijkenisse, februari 2010

Aan alle belangstellenden,

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkings­bijeenkomst op ‘WESTERVELD’, Duin en Kruidbergerweg 2, 1985HG Driehuis nh, tel: 0255514843. Dit jaar vindt de herdenking plaats op zondag 11 april.

Tentoonstelling in Shanghai over Henk Sneevliet en China

Op 27 juni 2009 vlogen Ger Groenenboom, Els de Winter en Dick de Winter naar Shanghai. We waren uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn, net als de familie Bart Santen, Ellen Santen en Bob de Wilde en een tweehoofdige afvaardiging van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) uit Amsterdam. Op 29 juni werd de tentoonstelling Sneevliet en China geopend. Ook waren enkele afgevaardigden van de Nederlandse ambassade aanwezig. De directeur van het museum, partijafgevaardigden, Bart Santen en Marien van der Heijden van het IISG hielden een toespraak. De tentoonstelling was fraai vorm gegeven. De vele Chinese bezoekers toonden een grote belangstelling. In aansluiting op de opening werd een seminar gehouden waar o.a. Ellen Santen en Dick de Winter het woord voerden. Een aantal dagen daarna werden we op uitnodiging van het museum op verschillende historische plaatsen waar ook Henk Sneevliet aanwezig is geweest, rondgeleid.

Op de bijeenkomst in IJmuiden in De Dwarsligger zullen foto’s aanwezig zijn. Dan is er ook gelegenheid om verder over de reis te spreken.

Zondag 11 april. Als u met de trein van 10.46 uur uit Haarlem komt, wordt u om 10.58 uur op station Driehuis afgehaald. Bij vertraging: bel s.v.p. 06 15473369. Om half twaalf lopen we naar het monument en leggen daar bloemen neer. Wie moeilijk ter been is, kan daar met een auto worden afgezet. Bij het monument staan, zoals altijd, enkele stoelen klaar.

Na de bloemlegging vertrekken we gezamenlijk per auto naar ‘DE DWARSLIGGER’, Planetenweg 338, 1974BP, IJmuiden, tel: 0255512725. We drinken daar een kopje koffie of thee (met cake en slagroom) en natuurlijk heeft U gelegenheid vrienden en bekenden te ontmoeten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om daar niet te roken?

Kunnen we dit jaar weer rekenen op een kleine bijdrage voor de bloemen op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “bloemen”.

Van ons laatste gedenkboek uit 2002 ‘Wij moesten door …’ zijn nog ongeveer 350 exemplaren over. Om uit de kosten te komen is het van belang dat er nog flink verkocht wordt. Wilt u ons daarbij helpen? De prijs is € 5. Als ieder van ons een aantal exemplaren koopt dan schieten we aardig op. Cadeautip: geef een exemplaar aan een vriend(in), een familielid, een geïnteresseerde, een bibliotheek. Heus, er zijn meer mogelijkheden dan u denkt!

In de Dwarsligger liggen de boeken voor € 5 klaar. Help ons, u steunt daarmee ons comité. Bestellen kan ook. Stort € 7,50 (dat is inclusief verzenden) op gironummer 223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Spijkenisse met de vermelding “boek” en wij zenden het u zo snel mogelijk toe.

Op 25 februari 2008 werd de Februaristaking herdacht. Ron Blom heeft namens ons comité bloemen gelegd bij de “Dokwerker”.

De kas moet nog over 2009 gecontroleerd worden. Dat gebeurt zo spoedig mogelijk. Wie meer wil weten, kan op 11 april contact opnemen met Ger Groenenboom-van Tol.

Tot ziens op zondag 11 april

Met vriendelijke groet,

Het Sneevliet Herdenkingscomité,
Ger Groenenboom-van Tol, Ron Blom, Dick de Winter.

Advertenties

8 februari 2010

Petitie Behoud Abortusklinieken Amsterdam

Filed under: Gastposting — platformrosa @ 11:28 28

Een gastposting over de petitie voor behoud abortusklinieken in Amsterdam.

http://behoudabortusklinieken.petities.nl

Op bovenstaande site heeft het abortuscomité Wij Vrouwen Eisen een
petitie gezet. Doel van de petitie is het behoud van de twee
Amsterdamse abortusklinieken die gesloten dreigen te worden. Wij
vinden het van groot belang dat vrouwen kunnen kiezen waar zij hun
abortus willen laten uitvoeren. In de speciale klinieken is hun
privacy gewaarborgd en zijn zij verzekerd van kwalitatief hoogwaardige zorg. Binnenkort wordt er in de Kamercommissie van VWS over gesproken, de datum is nog niet bekend.

Teken snel de petitie en geef het door aan alle vrouwen en mannen in
je omgeving die ook willen ondertekenen!

Alle adresboeken zijn doorgespit. Misschien heb je al getekend, zo ja
excusez. Dit is een eenmalige mail die oproept om bovenstaande
petitie te ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

Abortuscomité Wij Vrouwen Eisen.

28 november 2009

Geachte mevrouw Jongerius

Filed under: Gastposting — platformrosa @ 4:30 30

Amsterdam, 27 november 2009.

Geachte mevrouw Jongerius,

Op 2 oktober 2004 was ik op het Museumplein om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Daarmee hield ik mij volledig aan de oproep van de organisatoren. De demonstratie was gericht tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Zo meldden de officiële slogans, de officiële oproepen, de brief die mijn vakbond mij deed toekomen, de interviews die er met kopstukken van Vakbond en andere werden uitgezonden.

Ik sprak heel veel mensen op het Museumplein, omdat ik folders uitdeelde. Ik sprak dus onbekenden en ze hadden één overeenkomst: ze waren woest op de niet aflatende stroom van bezuinigen die er sinds 1981 al over dit land wordt uitgestort. De actiebereidheid was overweldigend in Amsterdam onder de aanwezigen en in de treinen die propvol onderweg waren naar Amsterdam, en voor een deel nooit de plaats van bestemming zouden bereiken.

Ik sprak actieve leden van de FNV, ik sprak met ongeorganiseerde arbeiders die zich, soms met een groep collega’s, naar Amsterdam had begeven; ik sprak met werkende jongeren, scholieren en studenten. En met alle verschillen die er tussen was, sprak 1 allesoverheersende overeenkomst: de maat is vol!

Zij hadden zich waarschijnlijk en masse aangemeld als lid van de FNV als de FNV zich daar, op dat plein, op die dag, had uitgesproken zoals zij hadden verwacht: Wij zijn uitgepolderd. We gaan niet meer onderhandelen met kabinet of werkgevers – we gaan over tot harde actie en de boel gaat plat.

Maar dat gebeurde niet. Vanaf het podium was tot grote irritatie van de aanwezigen “geouwehoer” te horen over onderhandelen en een vuist maken aan de onderhandelingstafel. De Vakbeweging bewees die dag zo ver van haar achterban te zijn afgedreven dat hun achterban ter plaatse hun speeches als “ geouwehoer” diskwalificeerde.

Geschiedvervalsing en het “Museumpleinakkoord”.

U was afgelopen zaterdag verbolgen dat de Museumakkoorden waren geschonden. Ik kan u verzekeren dat zeer veel demonstranten al in 2004 verbolgen waren over dat Museumpleinakkoord omdat ze zich zwaar misbruikt voelden door de vakbonden die dit akkoord als een overwinning door de strot van de leden heeft gedouwd als het best haalbare uit de onderhandelingen.

Veel demonstranten wisten in 2004 al dat de vakbond zich voor de zoveelste keer in het pak had laten naaien door werkgevers en kabinet. Het is verbijsterend dat de vakbond zelf daar 5 jaar later pas achter is gekomen.

En dan het aantal demonstranten in 2004 – volgens de FNV op de dag zelf 200.000. Ik stond naast een politieagent op het Museumplein toen hij berichten over aantallen binnen kreeg via zijn mobilofoon. Ik vroeg hem: “Hoeveel mensen zijn er?” Hij zei: “Er zijn al meer dan een half miljoen mensen in de stad en dat worden er alleen nog maar meer. Ik krijg net door dat er nog duizenden mensen in de treinen zitten op weg naar Amsterdam. Maar ze kunnen er niet in…de stad is vol. Het is een chaos op het station.“

Ik zie geen enkele reden waarom een politieagent ter plaatse verkeerd wordt ingelicht via zijn mobilofoon. Voor de politie is er op het moment van de demonstratie geen ander probleem dan het ordeprobleem. De politieagent ter plaatse moet weten hoeveel mensen er zijn opdat hij een inschatting kan maken wat er zal gebeuren en moet gebeuren, als er een ordeprobleem ontstaat. De beste man vertellen dat Amsterdam bevolkt wordt door meer dan een half miljoen demonstranten en dat er nog duizenden in treinen onderweg zijn terwijl het er maar 200.000 in totaal zijn, heeft politietechnisch geen enkele zin. Deze politieman heeft mij dus de meest adequate schatting doorgegeven van dat moment.

Ter plaatse versprak Angela Groothuizen zich één maal en riep dat er 300.000 mensen op het Museumplein waren (en dat klopte weer met de informatie van de politie ter plaatse) om dat een kwartier later in te trekken en naar beneden bij te stellen (200.000 demonstranten totaal). Maar er waren 300.000 demonstranten op het Museumplein, meer dan 200.000 in de periferie van het Museumplein, die via speciale lichtborden werden gewaarschuwd om niet het Museumplein op te gaan omdat dit vol was. Zij dromden rondom het Museumplein, opgestuwd door nieuwe demonstranten die nog niet wisten dat het Museumplein vol was. Die demonstranten, door de autoriteiten weg geleid van het Museumplein, werden door de organisatoren opeens niet meer meegeteld als demonstrant terwijl ze dat wel waren evenals de treinen vol demonstranten onderweg naar het Museumplein.

De organisatie had meer dan een half miljoen mensen op de been gekregen op 2 oktober 2004. Meer dan een half miljoen mensen die razend waren en bereid om actie te voeren, de straat op te gaan, het werk neer te leggen – door te gaan met de strijd totdat de afbraak van de afgelopen decennia tot staan gebracht was en met een nieuw elan een sociale politiek zou worden gevoerd.

De Vakbond heeft nog tijdens diezelfde demonstratie het aantal demonstranten – dat gehoor had gegeven aan de oproep van de Vakbond en aanwezig was in Amsterdam – meer dan gehalveerd. De enige verklaring die ik hiervoor kan bedenken hangt samen met het “geouwehoer” van het podium. De vakbonden waren helemaal niet van plan om actie te gaan voeren. Het doel van de demonstratie was alleen een poging om werkgevers en regering onder druk te zetten met het oog op verdere onderhandelingen. Maar daarvoor kwamen de demonstranten helemaal niet. Zij kwamen om iedereen te laten zien dat ze actiebereid waren.

Die opkomst, zo overweldigend en zo actiebereid, was blijkbaar te groot voor de organisatoren; een vakbeweging die al lang geen plannen meer heeft liggen voor grote acties en hun leiders kiest op onderhandelingsbekwaamheid en niet op actiebekwaamheid. Daarom wilde de Vakbond al tijdens de demonstratie duidelijk maken aan de eigen achterban dat het eigenlijk niet zo heel veel voorstelde en dat het een leuke versterking was voor de onderhandelingen maar onvoldoende voor verdere acties.

Dat was een onvergeeflijke fout op de dag zelf, omdat het direct de onderhandelingspositie verzwakte; de werkgevers zagen wat ik zag – de vakbond gaat niet oproepen tot echte acties – dus we hoeven ons niet onder druk te laten zetten door een groepje mensen op het Museumplein, Daarnaast was het verraad aan de mensen die op die dag demonstreerden tegen bezuinigingen in het onderwijs, in de zorg, het bevriezen van het minimumjeugdloon, het ontkoppelen van de bijstand enz. enz.

Nederland heeft een strijdbare en sterke Vakbeweging nodig.

De Vakbeweging heeft bestaansrecht en een strijdbare en actiebekwame vakbond is heel hard nodig. Tijdens de demonstratie in Rotterdam afgelopen zaterdag werd opgeroepen om over 65 dagen, op maandag 25 januari, op te trekken naar Den Haag. Deze oproep leek mij meer gericht aan de mensen op het podium dan aan de mensen ervoor, want WIJ willen wel. Nu de vakbeweging nog!

De FNV heeft nog twee maanden om het land te overtuigen van haar eigen kracht en leiderschap en nu eindelijk op te houden met polderen en onderhandelen. De FNV heeft nog twee maanden om de achterban op te roepen tot grote actie, langdurige actie, compromisloze actie. De achterban van de Vakbeweging bestaat niet alleen uit leden, maar vooral uit heel veel niet-leden die in deze ijskoude, individualistische vervreemdende maatschappij een organisatie als de vakbeweging nodig hebben om voor hen te gaan staan; standvastig, solidair, compromisloos, strijdbaar en sterk.

Een vakbeweging met een visie op de wijze waarop de maatschappij wel georganiseerd moet worden, met een breed plan dat wel sociaal is. Een plan waarover geen compromissen met kabinet of werkgevers kan worden gesloten omdat in de afgelopen 25 jaar ieder compromis met ieder kabinet en iedere werkgeversorganisatie heeft geleid tot een verdere afbraak van onze beschaving.

Nederland verdient beter!

Als de vakbeweging haar bestaansrecht wil hervinden zal de vakbeweging barricadebouwers moeten rekruteren in plaats van onderhandelingstijgers. En met alle respect, mevrouw Jongerius, als u daar niet toe in staat bent omdat u bent aangenomen om te onderhandelen en niet om op de barricade te staan – maak dan plaats voor iemand die wel weet hoe er op de barricade moet worden gestreden.

In naam van de beschaving van ons land, in naam van de vakbeweging en in naam van de arbeiders die u zegt te vertegenwoordigen maar die u (en uw voorgangers) tijdens de zoveelste ronde aan tafel met werkgevers en/of kabinet lang geleden bent kwijt geraakt.

Met vriendelijke groet,

Anita de Waal.

Lid Vrouwenbond en ABVA KABO

22 november 2009

Bijeenkomst Kritiek over links en populisme

Filed under: Aankondigingen,Populisme en Rechts-extremisme — platformrosa @ 12:34 34

Op vrijdag 11 december discussieert Kritiek over Een links antwoord op het hedendaagse populisme.

Als jaarboek is het ons doel om wetenschappelijke analyse en politieke praktijk bij elkaar te brengen. Zeker wat betreft de kwestie ‘Wilders’ en populisme in het algemeen zijn politici wat bang om hun vingers te branden. Misschien dat een gedegen analyse hun bij duidelijker uitspraken kan helpen.

Peter Achterberg (als socioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit) zal een analyse geven van het succesvolle economische populisme van o.a. de Partij voor de Vrijheid en de daarmee verbonden verrechtsing van de arbeidersklasse.

Merijn Oudenampsen (verbonden aan het project Design Negation, Jan van Eyck-academie) zal spreken over de vormgeving van ‘het volk’ en het gebruik van een populistisch discours.

Vervolgens gaan beide sprekers met elkaar en het publiek in debat over de vraag: hoe moet links het populisme een weerwoord bieden?

Het volgende nummer van Kritiek zal uitgebreid aandacht besteden aan het fenomeen populisme. Beide sprekers op deze bijeenkomst zullen aan deze uitgave een bijdrage leveren.

Aanvang: 15.00 uur.
Locatie: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Cruquiusweg 31, Amsterdam. Meld je van tevoren even aan via redactie@jaarboekkritiek.nl

20 oktober 2009

Geanimeerd debat over kraakverbod in Nijmegen

Filed under: Uncategorized — platformrosa @ 9:29 29

Na eerst van een overheerlijke veganistische maaltijd genoten te hebben schoof de redactie van Kritiek in eendrachtige samenwerking met de gastvrije medewerkers van De Grote Broek de tafels aan kant. Spoedig verzamelden zich zo’n dertig enthousiaste nieuwsgierigen in een hoek van de eetzaal om aandachtig te luisteren naar een betrokken inleiding van Hans Pruijt over kraken in Europa. Velen mengden zich in het debat en het resulteerde in een interessante avond. Het onlangs door de Tweede Kamer afgekondigde kraakverbod bood dan ook volop stof voor meningsuitwisseling. Was het te voorkomen en waarom juist nu? Zal de Eerste Kamer nog roet in het eten gooien? Welke acties kunnen we nog voeren? Een deelnemer aan de acties bij het parlement vertelde over zijn betrokkenheid en zijn arrestatie. Welke bondgenoten kunnen we zoeken en hoe gaan we door kraken? Ter plekke werd niet alleen informatie uitgewisseld, maar ook adressen. Aan de participatieve onderzoekpraktijk van socioloog Pruijt konden weer enkele interessante bladzijden toegevoegd worden.

9 oktober 2009

Bijeenkomst ‘Kraken in Europa’

Filed under: Aankondigingen — platformrosa @ 8:41 41

Onlangs verscheen het nieuwe nummer van Kritiek. Jaarboek voor Socialistische Discussie en Analyse. Met diverse artikelen besteedt dit nummer aandacht aan twee belangrijke thema’s: illegale migratie in Europa en de VS en de Europese kraakbeweging. Begin oktober zijn aan beide thema’s bijeenkomsten gewijd, op zaterdag 17 oktober is onze volgende activiteit.

Op zaterdag 17 oktober organiseert Kritiek, in samenwerking met de Grote Broek, een bijeenkomst over de kraakbeweging. Inleider is Hans Pruijt, in de jaren tachtig actief in de kraakbeweging en tegenwoordig docent aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij publiceert uitgebreid, onder meer in het nieuwste nummer van Kritiek, over de Nederlandse en Europese kraakbeweging. Ook zal vanuit de Nijmegen een betrokken spreker in gaan op de lokale situatie en wat we hier uit kunnen leren.

Aanvang: 20.30 uur.
Locatie: Grote Broek, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen.

12 juni 2009

Joe Higgins verkozen

Filed under: Buitenland,Socialisme — platformrosa @ 1:20 20

Naast de tegenvallende uitslag voor links in Europa is er ook succes te melden: de verkiezing van Joe Higgins, lid van de Ierse Socialist Party in Dublin. Joe wist in Dublin de derde en laatste zetel te winnen, en versloeg daarbij de zittende Europarlementariërs van de liberale regeringspartij Fianna Fail en van Sinn Fein. Een buitengewoon goed resultaat voor een radicaal socialist in een districtenstelsel. Joe haalde 50.000 stemmen (12,4%) van de ‘first preference’ stemmen (Ierland kent een ingewikkeld systeem van stemoverdracht naar kandidaten van je tweede en derde voorkeur).

Op Joe’s campagnewebsite vind je achtergrondartikelen en video-filmpjes. Het meest tot de verbeelding sprekende is het moment dat de uitslag bekend wordt gemaakt, gevolgd door Joe’s eerste toespraak tot de media. In de voorafgaande dagen was er door verschillende politici gewaarschuwd voor het ‘rode gevaar’. In zijn toespraak stelde Joe dat de bankiers, de kapitalisten, de managers enzovoorts nu inderdaad reden hadden om bang te zijn! Joe kondigde tevens aan dat hij, net als toen hij lid van het Ierse parlement was, genoegen zou nemen met het ‘gemiddelde loon van een geschoold arbeider’ om midden in de arbeidersklasse te kunnen blijven staan.

Meer info: een sfeerverslag van de bekendmaking van de uitslag, een rapportage over Joe Higgins als TD (lid van het Ierse parlement), en op Joe’s campagnesite de video van de bekendmaking van de uitslag en Joe’s commentaar.

De SP-uitslag nader beschouwd

Filed under: Buitenland,Populisme en Rechts-extremisme,Socialisme — platformrosa @ 12:05 05

De uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn door verschillende linkse weblogs besproken. Peter Storm gaat hier en hier in op de nederlaag van links en winst van rechts bij deze verkiezingen. De Internationale Socialisten bekritiseren links in Nederland voor het gebrek aan strijd tegen Wilders die oorzaak was van de nederlaag. Offensief legt de nadruk op de falende ‘minder brussel’ campagne van de SP, net als Leo de Kleijn.

De SP heeft bij de afgelopen verkiezingen een stevige dreun gekregen. Zeker, ten opzichte van 2004 werd een minieme winst geboekt, maar de populariteit van 2006 en begin 2007 is voor meer dan de helft verdampt. Daar heeft natuurlijk de niet aflatende stroom incidenten, beginnend met de kwestie-Yildirim, aan bijgedragen. Een wethouder in Schiedam ging met het grootste deel van zijn fractie op eigen titel verder, een Statenlid werd geroyeerd vanwege zijn weigering om de afdrachtregeling te respecteren, in Utrecht, Heerlen, Enkhuizen, Velsen, Dronten, Deventer, Zandvoort, Nieuwegein en elders stapten raadsleden op, hun zetel meenemend. Dat draagt niet bij aan het beeld van een sterke, eensgezinde partij. Natuurlijk heeft Agnes Kant (nog) niet het charisma en de uitstraling van Jan Marijnissen.

Al deze facetten dragen bij. Maar de belangrijkste reden van het verlies ligt aan de partij zelf: de eeuwige twijfel tussen enerzijds fundamentele kritiek willen leveren en anderzijds binnen de marges van het kapitalisme willen blijven. De angst om potentiële Wilders-aanhangers voor het hoofd te stoten – voor een belangrijk deel geen racisten, maar proteststemmers – versus de angst dat Halsema en Pechtold alleen de credits krijgen voor hun harde aanpak. De wens om enerzijds over te willen komen als een betrouwbare coalitiepartner, anderzijds zich af te willen zetten tegen PvdA en CDA. De mislukte ‘Minder Brussel’-campagne is een goed voorbeeld van de spagaat waarin de SP zit. Enerzijds zich wel af willen zetten tegen Brussel (terecht natuurlijk!) maar toch de nuance willen zoeken en geen ‘onmogelijke’ eisen stellen. Het resultaat voor de SP was nog slechter dan de slechtste peiling in de afgelopen drie jaar.

De partij had er beter aan gedaan om de kansen die er lagen en nog steeds liggen te benutten. De kredietcrisis zal ook in 2009 en 2010 nog doordenderen. Veel mensen verliezen hun baan, zien hun pensioen in gevaar komen, hun beleggingshypotheek of appeltje voor de dorst verdampen, moeten doorwerken tot hun 67 en zien tegelijkertijd bezuingingen op zich afkomen. De partij moet een duidelijke keuze maken en het socialisme als alternatief vooropstellen. Zich niet beperken tot lapmaatregelen op korte termijn, maar vooral duidelijk maken dat het kapitalisme failliet is en vervangen moet worden door het socialisme. Dus een ‘Meer Socialisme’ campagne starten in plaats van een ‘Minder Brussel’. Als de tijd er nu niet rijp voor is, dan is ze dat nooit! Juist nu zijn mensen op zoek naar een alternatief, maar als de SP niet komt met de uitleg ‘het kapitalisme is de oorzaak en het socialisme de oplossing’ dan heeft Wilders’ uitleg ‘de islam is het probleem en het in de knieën schieten van querulanten de oplossing’ kans van slagen.

De SP moet ophouden met halfslachtige internetpetities zoals ’65 blijft 65′ die geen zoden aan de dijk zetten en slechts een waterig aftreksel zijn van een echte actie. Waar is de tijd gebleven dat de SP de partij kon mobiliseren, gedurende bijna een jaar lang, om een multinational als Ikea op de knieën te dwingen?

Samengevat: om de neergang van de SP te stoppen, moet de koers gewijzigd worden. De SP moet zich weer opwerpen als fundamenteel alternatief voor het kapitalisme. Daar hoort bij dat de SP nadrukkelijk keuzes maakt en de hele partij mobiliseert voor dit doel. Niet de kritiek focussen op een deelterrein, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, maar uitzoomen en de partij in stelling brengen voor een alternatief: het socialisme. Dat is de enige uitweg uit de crisis waar de partij zich in bevindt.

Royement Offensiefleden – update

Filed under: Democratie in de SP,Partijorganisatie — platformrosa @ 11:09 09

Al eerder schreven we over het besluit van het Partijbestuur van de SP om het lidmaatschap van Offensief onverenigbaar te laten zijn met het SP-lidmaatschap. Volgens de website van Offensief hebben veel afdelingen hebben inmiddels, conform de uitspraak van het Partijbestuur, gesprekken gehad met de Offensief-leden in hun afdeling. Een aantal Offensief-leden hebben aangegeven, geen keuze te willen maken en hebben de bal hiermee teruggekaatst.

Een aantal afdelingen hebben aangegeven, al dan niet onder druk van de partijleiding, dat royementen hierdoor onvermijdbaar zijn geworden. Platform Rosa neemt nadrukkelijk afstand van het royeren van strijdbare socialisten uit de SP. Het ‘partij in de partij’ argument is wat ons betreft afdoende weerlegd door Offensief; daarnaast is het bepaald niet uitzonderlijk dat bijvoorbeeld SP-leden die tevens lid zijn van een vakbond, op vakbondsbijeenkomsten sympathie werven voor de SP. De wereld zou terecht te klein zijn als de vakbond dit als argument zou beschouwen om SP-leden te royeren. Gelukkig denken vakbondskaders anders: er is ruimte voor ieder geluid, en hoe serieus men dat geluid neemt hangt samen met de concrete inzet in de strijd van degene die dat geluid brengt.

Wij zijn van mening dat de partij zichzelf schade toebrengt door strijdbare, maar kritische socialisten buiten te sluiten. Vaak is hun kennis en ervaring met het socialistische gedachtengoed in zijn algemeenheid een baken voor een afdeling die anders in de waan van de dag tot sociaal-democratisch geneuzel zou vervallen. Juist die linkse kritiek houdt onze afdelingen scherp. Het is ondenkbaar dat Offensief-leden of andere radicaal-socialisten binnen de partij de afdrachtregeling aan hun laars lappen, zichzelf tot de gevestigde orde gaan beschouwen, of voor uitverkoop van nutsvoorzieningen zouden stemmen. Het is daarom eens te meer bizar dat ‘links’ de partij uitgebonjourd wordt, terwijl ‘rechts’ de SP langs alle kanten kan beschadigen zoals de voorbeelden laten zien.

Platform Rosa roept daarom op om de petitie van Offensief te steunen, die zich uitspreekt ‘tegen de intentie ben van het partijbestuur om Offensiefleden te royeren uit de Socialistische Partij’.

11 mei 2009

Boeiende Socialismedag 2009 in Breda

Filed under: Socialisme — platformrosa @ 1:39 39

Overgenomen van breda.sp.nl

Op 9 mei 2009 vond wederom een editie van de traditionele Bredase Socialismedag plaats: een dag vol discussie over aspecten van het socialisme. De Socialismedag in 2009 stond in het teken van ‘politiek en economie’, actueel natuurlijk gezien de kredietcrisis, die ook uitgebreid aan de orde kwam. Daarnaast waren er inleidingen over de marxistische visie op loon, prijs en winst, over coöperaties en over arbeiderszelfbestuur in tijden van actie en strijd. De Socialismedag werd bezocht door zo’n 15 belangstellende SP’ers binnen en buiten Breda. Op deze website zijn de inleidingen van Patrick Zoomermeijer en Ron Blom gepubliceerd. Hieronder vind je enkele foto’s van de bijeenkomst.

Socialismedag SP Breda 2009

Socialismedag SP Breda 2009

Socialismedag SP Breda 2009

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.